Skip to main content
فهرست مقالات

نقالی در شاهنامه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نقال ، رستم ، اشکبوس ، داستان ، تیر ، جنگ ، اسب ، شمشیر ، گرز ، تیر و کمان

خلاصه ماشینی:

"فرستاده آمد بر پیلتن‌ زبان پرز گفتار و دل پر شکن‌ بدو گفت کای مهتر رزم جوی‌ چو رزمت سر آمد کنون بزم جوی‌ چو کتموس بر دست تو کشته شد سر سرفرازان همه گشته شد نداری همانا زخاقان چین‌ زکار گذشته به دل هیچ کین‌ چو او بازگردد تو زو بازگرد که اکنون سپه را سر آمد نبرد چنین چند باشی به خون ریختن‌ نگشته دل سیر زآویختن رستم در پاسخ فرستاده چنین گفت: که آن گنج و پیلان و اسبان و تاج‌ به نزدیک من باید و تخت عاج‌ به تاراج ایران نهادید روی‌ چه باید کنون لایه و گفتگوی و سپس چنین ادامه داد: ببخشم سرش طوق تاجش مراست‌ همان پیل با تخت عاجش مراست فرستاده در جواب رستم بیانی کرد که مثل شده است: فرستاده گفت ای خداوند رخش‌ به دشت آهوی ناگرفته مبخش همه دشت مرد است و پیل و سپاه‌ چو خاقان که با تاج و گنج است و گاه‌ که داند که خود چون بود روزگار که پیروز برگردد از کارزار وقتی رستم این سخن را شنید: چو بشنید رستم برانگیخت رخش‌ منم گفت شیر اوژن تا جبخش‌ تنم زورمند و به بازو کمند چه روز فسوس است و هنگام پند جنگ با خاقان چین: پیامد به نزدیک پیل سپید(رستم) شهنامه چین شد زجانان ناامید کجک بر سر فیل زد شاه چین‌ به غرید چون تندر فرودین‌ درآورد بر چنگ زوبین جنگ‌ بینداخت بر رستم تیز چنگ‌ که شاید به رستم شکست آورد سر نامدارش به دست آورد چو زوبین به رستم نشد کارگر بینداخت رستم کمندش ببر چو از دست رستم رها شد کمند سر شهریار اندر آمد ببند تهمتن کمند از مهرهء پشت نجات داد،چین چین حلقه حلقه چون زلف عروسان تاب‌ داد،انداخت بر کبودی افلاک،هفت قلابه کمند بر یال کوپال خاقان بند شد،فرو کشید یکی از نبردهای زوبین است،که خاقان چین با آن با رستم نبرد کرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.