Skip to main content
فهرست مقالات

آی غولهای سنگی!

شاعر:

مترجم:

(1 صفحه - از 13 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : غول‌های سنگی ، مارکتا پروهسکوا ، موسیقی ، پیانو ، پراگ ، آی غول‌های ، شعر ، شنها ، عشق ، ارکستر سمفونی کنسرواتور پراگ

خلاصه ماشینی:

"مترجم چک این اشعار به اسپرانتو،به خاطر داشتن امکانات زبانی بیشتر اسپرانتو نسبت به سایر زبانهای موجود،توانسته است سادگی اما فصاحت زبان او را بخوبی نشان دهد. مارکتا پروهسکوا ترجمۀ علیرضا دولتشاهی-هومن عباسپور صداقت تنها از ژرفای تشنگی‌ات کاوشگر چشمه‌هایی خواهی شد برای دیگران ناتوانی زیر شکنجه گاهی دروغ حقیقتی کوچک است خاموش باش هنگامی که پنهانی‌ترین اشکهایت می‌شوم، -حتی زیر شکنجۀ زمانی ستمگر- پراکنده‌ام مکن زیرا نباید بدرود کنیم نور گاه درد می‌آفریند اما چندان مهم نیست، اگر پایان نابینایی را دلالت کند عبور روزها از پی هم به آرامی فرو می‌افتند اما تنها با تو تا ابد ادامه خواهند داشت. این گونه است از آنجا که کوچکم همه می‌پندارند که روحی کوچک دارم عشقی کوچک نیز و تنها رنجهای کوچکی را و نه بر هیچ چیز حقی را تنهایی نزدیکترین نزدیکی جهان..."

صفحه: از 13 تا 13