Skip to main content
فهرست مقالات

نقش واسطه‌ای مسئولیت‌پذیری در رابطه با عملکرد خانواده و خود ‌ کارآمدی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 127 تا 144)

هدف اصلی از انجام این پژوهش، نقش واسطه‌ای مسئولیت‌پذیری در رابطه با عملکرد خانواده و خود ‌کارآمدی دانشجویان دختر بود. روش پژوهش توصیفی از نوع هم‌بستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 96- 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده است. نمونه‌ای با حجم 235 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب از بین هر یک از دانشکده‌ها شد. ابزارهای این پژوهش، پرسش‌نامه‌ی خود کارآمدی، پرسش‌نامه‌ی مقیاس سنجش مسئولیت‌پذیری کالیفرنیا و مقیاس سنجش خانواده که پس از محاسبه‌ی روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان دهنده‌ی این موارد بود: 1- خود کارآمدی تحصیلی، پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و معنی‌دار خانواده‌ی دانشجویان می‌باشد؛ 2- خود کارآمدی تحصیلی، پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و معنی‌دار مسئولیت پذیری می‌باشد؛ 3- مسئولیت‌پذیری با کنترل خود کارآمدی، پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و معنی‌دار عملکرد خانواده‌ی دانشجویان می‌باشد؛ 4- مسئولیت‌پذیری نقش واسطه‌ای در ارتباط بین خود کارآمدی و عملکرد خانواده‌ی دانشجویان دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.