Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

(3 صفحه - از 47 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : شعر، نوروز، آتش، متوکل، باد، آب، خیال، عشق، آسمان، حزیران

خلاصه ماشینی:

"araS غزل خیال {Sگرفته طفل دل از من بهانه‌های خیال# که در حضور تو گویم فسانه‌های خیال# نسیم یاد تو چون بگذرد ز کوچۀ جان# شود به دامن من سبز دانه‌های خیال# ز جوش عشق تو جوشد ز باغ باور من# به لحظه‌های شکفتن جوانه‌های خیال# چه جلوه‌ای است ندانم نهفته در سخنت# که نقش‌بند لبم شد ترانه‌های خیال# ز آتشی که تو پیچیده‌ای به روح کلام# بسوخت خرمن جانم زبانه‌های خیال# تو«آن»گمشدۀ بی‌نشان من بودی# که بود از تو به خاطر نشانه‌های خیال# در انتظار تو تنهایم ای غزال غزل# بیا به خانۀ دل از کرانه‌های خیالS} آتش من {Sغبار غصۀ دل بود دود آتش من# به سینه سوز مرا می‌فزود آتش من# در آن غروب نیستان که ناله می‌نالید# هزار قصۀ ناگفته بود آتش من# به نینوای جنون کاروان خستۀ اشک# به شاهدان زمان می‌نمود آتش من# کجاست نغمۀ آن ساز آتشین آواز# که سوخت خیمۀ جانم عمود آتش من# هنوز روح زمین و زمانه می‌سوزد# ز مویه‌های نهان سوز عود آتش من# به دشت خاطر من ریشۀ طرب خشکید# چو آب دیدۀ ما بود،رود آتش من# نسیم دست تو با چنگ آسمانی مهر# ز تار آه من افروخت پود آتش من# ز بی‌قراری تاریخ و سوگواری عشق# ز آسمان غم آمد فرود آتش من# در آن پگاه نخستین رستخیز کلام# زبان زخمی جان می‌سرود آتش منS} نصر الله مردانی جام نگاه {Sبرگهای گل ترا ای ماه در آغوش باد# جلوۀ خورشید و ماهت روز و شب،همدوش باد# ای عروس فروردین در حجلۀ آئینه‌ها# ژالۀ اشک منت چون گوشوار گوش باد# در کران آرزو از چشمۀ سرشار عشق# دشت‌های عاشقی از آرزو گلپوش باد# بادۀ ناز تو می‌نوشیم از جام نگاه# شادخوار چشم ما را بانگ نوشانوش باد# در شرار آشنایی‌ها و شور همدلی# شعله ما و منی خاکستر خاموش باد# جان و تن در خواهش آئینۀ چشمان تو# چون شراب کهنۀ خم هر نفس در جوش باد# در بهار برگ‌خیز عشق من با هر نسیم# برگهای گل ترا ای ماه در آغوش بادS} محمد رضا قنبری &%07227FYKG072G%"

صفحه:
از 47 تا 49