Skip to main content
فهرست مقالات

بربالهای نیاز: دعای ابو حمزه ثمالی

مترجم:

(2 صفحه - از 18 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : دعای ابو حمزه ثمالی، کیفر، سرور، بخشش، بخشایش، گستره رحمت و بخشش تست، مهر، عفو، بردباری، امید

خلاصه ماشینی:

"این از ویژگیهای تو نیست که به«خواهش»فرمان دهی، و آنگاه از بخشش دریغ ورزی؛ و تو آن پادشاهی هستی که بر رعیت خود بسیار ببخشایی، و با مهر و شفقت خویش نسبت به ایشان(هربار)بنگری؛ ***ای معبود من! (چرا که اعتراف می‌کنم)اگر هم امروز می‌دانستم که دیگری-جز تو-از گناه‌ من آگاهی می‌یابد، البته به انجام آن نمی‌گراییدم، و اگر از شتاب در کیفر بیمناک بودم، قطعا از گناه دوری می‌جستم، -(اما با این حال همچنان آلوده و خطاکارم)- نه از آن رو که دیگران را نسبت به خود بینا و آگاه، و تو را نابینا و ناآگاه پندارم، بلکه بدان سبب که تو بهترین پرده پوشانی، و نیکوترین حکم‌فرمایان، و بزرگوارترین بزرگواران! پس ستایش تو راست، زیرا با آنکه می‌دانی،بردباری داری، و با آنکه(بر کیفر)توانایی،گذشت می‌نمایی، و همین بردباری تست که مرا به نافرمانی‌ات گستاخی می‌دهد، (به تصویر صفحه مراجعه شود)و همین پرده‌داری تست که به بی‌شرمی‌ام می‌کشاند و باز همین آگاهی من به گستره رحمت و بخشش تست که مرا به شتاب بسوی‌ گناهان وامی‌دارد."

صفحه:
از 18 تا 19