Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به رمضان در شعر فارسی

نویسنده:

(4 صفحه - از 29 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : شعر، روزه، رمضان در شعر فارسی، ماه، ماه رمضان، افطار، ماه مبارک رمضان، خدا، شاعر، دیوان

خلاصه ماشینی:

"با این حال این حکم را فقط در حق عارفان‌ صاحبدل می‌توان نمود وگرنه کسی چون ناصر الدین شاه قاجار که به‌ گفتهء ارباب تذکره روزی در آخر رمضان در باغ سلطنتی قدم می‌زد و بر بالای بام چشمش به جمال زیباروئی می‌افتد و می‌گوید: در شب عید آن پری رخ بی‌حجاب آمد برون‌ و ظرفی حاضر بود و گفت: ماه می‌جستند مردم،آفتاب آمد برون‌51 به یقین منظور نظرشان یا روحانی نبوده است!همچنانکه مسعود سعد نیز در وصف دلبر روزه‌داری می‌گوید: ای بت شکر لب شیرین دهان‌ خوبتر از عمری و خوشتر ز جان‌ روزه همی داری و مردم‌کشی‌ راست نیایند به هم این و آن‌ هرچه ترا دارد از روزه سود داردت از کشتن عاشق زیان‌61 و از اینگونه ابیات و اشعار در دواوین متقدمین و متاخرین بسیار می‌توان یافت؛چنانکه قریب به همین مضمون را در مورد رسید عید فطر و شتافتن به دیدار دلبر در اشعار زنده‌یاد ملک الشعراء بهار نیز می‌توان‌ دید71و نتیجه گرفت که در اینگونه اشعار شاعر به واقعه‌ای صرفا ذهنی‌ و خیالی پرداخته است وگرنه دامن بسیاری از این سخنوران،آلودهء این‌ گونه مناهی هرگز نبوده است."

صفحه: از 29 تا 32