Skip to main content
فهرست مقالات

خبرهای فرهنگی و هنری جهان

(6 صفحه - از 58 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : هنری ، رمان ، شوروی ، زن ، ناشنوایان ، نقاشی ، ادبی ، اتومبیل ، فیلم ، زندگی

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) خبرهای‌ فرهنگی و هنری‌ جهان *جنگ مغلوبهء استالینگراد شکاف در اتحادیهء نویسندگان شوروی در اتحاد شوروی جایی که به شاعران ارج‌ نهاده می‌شود و بعضی از نویسندگان‌ منصب‌های عالی مملکتی را اشغال می‌کنند، بحث ادبی در نفس خود تلخ و جانگزا و هم‌ جلوه‌گر اختلافات عمیق سیاسی است. اگر این وزارتخانه در 51 سالی که از تأسیس آن‌ می‌گذرد،به ثبت املاکی که تحت پوشش خود سرنوشت و همه‌چیز جریان دارد اثرواسیلی گراسمن را نیز به طبع رسانده‌ است،اثر اخیر بهاین خاطر شهرت دارد که‌ اولین انتقاد منتشر شده از لنین در اتحاد شوروی است. *اما حتی اگر بدون انتخاب آگاهانه‌ عکسهایی را از محیط بگیرید،وقتی یکی از (به تصویر صفحه مراجعه شود) گذرای 4 کار بامداد بر روی بوم،3891 این عکسهای گرفته شده را انتخاب می‌کنید صرف عمل انتخاب بازتاب این آگاهی در شماست که می‌خواهید نقاشی کنید. اما در طرف دیگر شخصیت وی جلوه‌هایی از ترحم شگفت‌انگیز وجود دارد،مانند وقتی‌که‌ گرین با عنوان«مستی و جنون»به عدم قبول‌ انجام مراسم تدفین کولت(نویسنده فرانسوی‌ 4591-3781)توسط کشیشان کلیسای‌ کاتولیک اعتراض می‌کند،و یا هنگامی‌که در باره کشتار دسته جمعی لری‌ (Lari) در 3591در کنیا تحت سلطه انگلستان به‌ روزنامه«تایمز»می‌نویسد:«برای خیلی از ما دشوار است که داستان افریقاییان در حال‌ مرگی را که تلاش می‌کردند با سینه‌خیز از زیر چرخ‌های اتومبیل‌هایی که نزدیک می‌شد بگریزند و فریاد می‌زدند:آیا خدایی نیست؟ فراموش بکنیم»اما اکثر اینها کار مرد رادیکالی است که در عمرش اداره کردن‌ ستون نامه‌های نشریات دست راستی را ملک‌ طلق خود می‌دانسته است این نامه‌های بی‌ روح آثار هنرمندی است که بجای آراستن و شاید هم رنج بردن،اینگونه با رحم و شفقت به‌ خلق آن پرداخته است."

صفحه: از 58 تا 63