Skip to main content
فهرست مقالات

پرسترویکا، ریشه ها تا جوانه ها

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 1 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : شوروی، استالین، حزب، روسیه، گورباچف، لنین، روس، مارکس، سیاسی، حزب کمونیست

خلاصه ماشینی:

"کمیتهء مرکزی حزب نیز مأموریت‌ ایشان را پایان یافته تلقی کرده،در نتیجه‌ مجبور به عزیمت از شوروی به کشور چین‌ شده،در پکن به اتفاق چند تن دیگر بخش‌ فارسی رادیو پکن را تأسیس می‌کنند و پس از دو سال به دلیل برخی تغییرات در شوروی‌ و برکناری سران حکومت آذربایجان به سبب‌ دشواری تحصیل فرزندانشان در چین و آشنایی آنها به زبان روسی دعوت به بازگشت‌ شوروی را پذیرفته و در اواخر 9591 به مسکو بازگشته و در بخش فارسی رادیو مسکو تا سال‌ 7691 به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در نهضت‌ سوسیالیسم جهانی که از سوی مارکسیستهای اروپا پدید آمده بود،این اصل نخستین بار در سال‌ 6981 در کنگرهء دوم انترناسیونال منعقده در لندن‌ به صورت فرمول مشخصی ارائه گردید که مضمون‌ آن چنین است:«کنگره اعلام می‌کند که مدافع حق‌ کامل ملتها در تعیین حقوق است و نیز مراتب‌ همبستگی خود را با کارگران سراسر جهان که‌ در اوضاع و احوال کنونی از اسارت و مطلقیت ملی و گونه‌های دیگر استبداد رنج می‌کشند،اشعار می‌دارد. اکنون جای پرسش‌ است:با این وصف مبارزهء کنونی ملتهای اروپای‌ شرقی و ملل داخل جامعهء سوسیالیستی اتحاد شوروی را چگونه باید توجیه کرد؟آیا آنچه در اتحاد شوروی و اروپای شرقی می‌گذرد مبارزهء ملی‌ در راه تعیین سرنوشت نیست؟اگر در اتحاد شوروی‌ و کشورهای اروپای شرقی بورژوازی و نظام‌ سرمایه‌داری وجود دارد؟آیا این نهضتهای ملی‌ متعلق به جوامعی به نام سوسیالیست نیست؟ استالین در دوران فرمانروایی خویش سیاست‌ اسارت ملتها را در پیش گرفت."

صفحه: از 1 تا 7