Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آثار راهبرد کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 87 تا 111)

پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار راهبرد کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته است. نتایج این پژوهش کاربردی و پیمایشی، با بررسی 36 شرکت از این سازمان نشان می‌ دهد که عناصر تشکیل‌ دهنده راهبرد کارآفرینی سازمانی شامل دیدگاه راهبردی کارآفرینانه، معماری سازمانی حامی راهبرد کارآفرینی، و گرایش و رفتارهای کارآفرینانه می‌ شوند. سپس مدل مفهومی پژوهش در شرکت‌ های تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) استفاده شد. در این راستا، برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از رگرسیون خطی استفاده می‌ شود و برای تجزیه‌ وتحلیل داده‌ ها، نرم‌ افزار PLS بکار برده می‌ شود. پژوهش حاضر نشان می ‌دهد که دیدگاه راهبردی کارآفرینانه بر آثار فردی راهبرد کارآفرینی، معماری سازمانی حامی کارآفرینی بر آثار سازمانی راهبرد کارآفرینی، و گرایش و رفتار کارآفرینانه بر آثار فردی و سازمانی راهبرد کارآفرینی در شرکت‌ های تحت پوشش ایمیدرو تاثیرگذار ‌هستند. همچنین، مشخص شد که در ساختار شرکت‌ های نمونه، راهبردهای شرکت با مفهوم کارآفرینی سازمانی عجین نشده‌ اند و فرهنگ کارآفرینانه در شرکت‌ ها وجود ندارد. از این‌ رو، نیاز است تا تمامی عوامل اجرایی شرکت ‌ها از جمله مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران عملیاتی، و کارشناسان با عزم جدی در مسیر نهادینه‌ سازی موضوع کارآفرینی در تمامی شریان ‌های حیاتی شرکت حرکت نمایند و نسبت به فرهنگ‌ سازی کارآفرینی و فعالیت‌ های کارآفرینانه مبادرت ورزند و زمینه بروز آثار فردی راهبرد کارآفرینی را در شرکت‌ ها مانند شکوفایی استعدادهای نهفته افراد و افزایش پتانسیل کارکنان در جهت پذیرش مخاطره‌ های ناشی از فعالیت‌ های کارآفرینانه فراهم نمایند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.