Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی اثرگذاری جو اخلاقی ادراک‌شده، اعتماد سازمانی، و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ نقش سیاسی‌کاری ادراک‌شده در نظام پاداش سازمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 135 تا 157)

هدف این پژوهش، بررسی تاثیرگذاری جو کاری اخلاقی ادراک‌ شده بر اعتماد سازمانی و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری است که در این رابطه، نقش واسطه‌ای ادراک از سیاسی‌کاری در نظام پاداش سازمان مورد توجه قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت بیمه پاسارگاد است که نمونه‌ای به روش تصادفی سیستماتیک و به تعداد 266 نفر در پژوهش مشارکت کردند. داده‌های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع‌آوری شد و بر اساس روش مدل‌یابی معادله‌ های ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می ‌دهد که جو کاری اخلاقی ادراک ‌شده بر اعتماد سازمانی و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری تاثیر مثبت و معنادار، و بر ادراک از سیاسی‌کاری در نظام پاداش سازمان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که ادراک از سیاسی‌کاری در نظام پاداش سازمان بر اعتماد سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه، یافته‌های پژوهش نشان می‌ دهد که جو کاری اخلاقی ادراک ‌شده به‌ طور غیرمستقیم و از طریق ادراک کارکنان از سیاسی‌کاری در نظام پاداش بر سطح اعتماد سازمانی تاثیرگذار است، اما بر خدمت‌رسانی پیشگامانه به مشتری تاثیری ندارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.