Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تجارت مکملی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 119 تا 146)

کلیدواژه ها :

تجارت الکترونیکی ،کسب و کار الکترونیکی ،بلوغ تجارت الکترونیکی ،صنایع صادرکننده

کلید واژه های ماشینی : کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، درصد پوشش تجارت مکملی ، مکملی کشورهای عضو سازمان کنفرانس ، بررسی تجارت مکملی کشورهای عضو ، تجارت مکملی کشورهای عضو سازمان ، صادرات ، تجارت مکملی ، صادرات و واردات ، کشورهای عضو OIC ، تجارت مکملی میان کشورهای عضو

و نظام ترجیحات تجاری در بخش صنعت‌ می‌تواند موجب افزایش حجم تجارت درون گروهی کشورهای مذکور گردد.باتوجه به‌ درصد پوشش تجارت مکملی و سطح نرخ تعرفه پایین کشورهای اسلامی واقع در غرب‌ آسیا و خاورمیانه و با درنظر گرفتن سایر جنبه‌ها ایجاد منطقه آزاد تجاری کشورهای اسلامی‌ غرب آسیاو خاورمیانه می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت حرکت به‌ سمت تحقق ایده بازار مشترک اسلامی در این مناطق باشدموانع تعرفه‌ای در قالب ارائه انواع طرح‌های تعرفه ترجیحی به‌ویژه توسط

خلاصه ماشینی:

"بویژه اینکه کشورهای عضو OIC اغلب در زمینه تجارت فرآورده‌های صنعتی(در بخش ماشین آلات سنگین نظیر ماشین آلات،وسایل مکانیکی و الکترونیکی،وسائط نقلیه و تجهیزات حمل‌ونقل و در فرآورده‌های صنایع شیمیایی)در مقایسه با فرآورده‌های‌ کشاورزی دارای درصد پوشش تجارت مکملی بیشتری می‌باشند. در این پژوهش جهت اندازه‌گیری تجارت مکملی میان 65 کشور عضو OIC با استفاده‌ از ارزش صادرات و واردات کشورهای مذکور و واردات جهانی ابتدا محاسبات با استفاده‌ از شاخص درایسدل در سطح کدهای 6 رقمی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (HS) 2انجام گرفته و سپس برحسب کل تجارت غیر نفتی‌3و به تفکیک‌ بخش‌های 12 گانه طبقه‌بندی‌ HS تجمیع و برحسب هریک از زوج کشورها برآورد گردید. در این میان درصد پوشش تجارت مکملی کشورهای اسلامی در بخش‌ ماشین آلات سنگین نظیر ماشین آلات،وسایل مکانیکی و الکترونیکی،وسائط نقلیه و تجهیزات حمل‌ونقل و در فرآورده‌های صنایع شیمیایی در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشتر می‌باشد ولی در زمینه تجارت پوست،چرم و اشیاء ساخته شده از آن دارای کمترین‌ پوشش تجارت مکملی هستند. باتوجه به درصد پوشش‌ تجارت مکملی و سطح نرخ تعرفه پایین کشورهای اسلامی واقع در غرب آسیا و خاورمیانه‌ و با درنظر گرفتن سایر جنبه‌ها(که نیازمنمد به کار پژوهشی دیگر است)ایجاد منطقه آزاد تجاری می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت حرکت به‌سمت تحقق ایده‌ بازار مشترک اسلامی می‌باشد منابع حسن پور،یوسف(5831)؛بررسی عوامل موثر بر شدت تجارت کشورهای عضو سازمان‌ کنفرانس اسلامی،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،تهران."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.