Skip to main content
فهرست مقالات

خبرهای فرهنگی و هنری جهان

(5 صفحه - از 59 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : کودکان ، کتاب ، جهان ، نیچه ، فرانسه ، گاندی ، فیلسوف ، زمین ، حقوق ، جایزۀ جهانی هانس کریستین اندرسن

خلاصه ماشینی:

"در کاراو هر تصویر به تنهایی یک اثر هنری است اما4 L (به تصویر صفحه مراجعه شود)در بیان وقایع و حوادث داستان نیز نقش مؤثریدارد. جوایز این دو برنده قرار است در مراسمبیست و دومین کنگره ادبیات کودکان که ازطرف دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان) IBBY (در سپتامبر 1995 در شهرویلیامزبرگ در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزارخواهد شد به آنها اعطا شود. بنابر این بینش خطی درتاریخ علوم-شاید در تاریخ کاملا کوتاه-نوعیسراب است. اما مسئله اساسی باقی است:بر روی این کرۀ گم شده در فضا تنها انسانها(ودیگر انواع)وجود ندارند. 4 L گونۀ دوم،که نوع خطی B نامگذاری شدهاست و تنها خط کرتی است که کاملا کشف شدهاست،بیشتر در شهر کنوسوس به کار می‌رفته واز این رو اغلب با نام«خوشنویسی دربار کنوس»از آن یاد شده است... در این کتاب یادداشتی از خود نویسنده،همراه با شانزده داستان کوتاه که اغلب آنهاچاپ نشده‌اند،نیز گنجانده شده است. اما به گفتۀبراون گاندی قدیس معابد نبود بلکه باتضادهای عمیق جامعۀ خود دست به گریبان ودر کشاکش بین ارزشهای غربی و غرورفرهنگ ملی خودش بود و برای ارضاء آمال وآرزوهای ملتش دائما مبارزه می‌کرد. اما حتی نگاهی اجمالی به بخش کتابهایمصور فکاهی کتابفروشیها نیز نشان دهندۀ آناست که نه تنها این بخش گسترش پیدا کردهاست بلکه در میان آنها آثار فراوانی وجوددارد که مخاطبشان مشخصا بزرگسالان است. در این کتاب علاقۀ الیوت به شعراینمادگرای(سمبلیست)فرانسه بر شیفتگیراوزن نسبت به تصاویر مشخص و واضح(به تصویر صفحه مراجعه شود)فیلمهای سیاه مخصوصا«خواب بزرگ»و«شاهین مالت»،که نسخۀ جدید آن در اینجااز سرشیفتگی با زاویه‌های تند،کوچه‌هایتاریک و دراز وسایه‌های وهم انگیز و بارانهایفراوان بازآفرینی شده،منطبق شدهاست."

صفحه: از 59 تا 63