Skip to main content
فهرست مقالات

پائولو فریره: من در جست و جوی آموزش خشم بوده ام

مترجم:

مصاحبه شونده:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

خلاصه ماشینی:

"PAULOFREIRE اشاره: پائولو فریره اندیشمند انقلابی جهان سوم که‌ عمری را به تحقیق دربارهء روشهای انقلابی‌ آموزش و پرورش با هدف رهایی ملل جهان سوم و فراهم آوردن زمینه‌های عدالت اجتماعی و اعتلای‌ ارزشهای انسانی سپری کرده،طی مصاحبه‌ای با ماهنامهء«آمنی»چاپ واشنگتن در تاریخ آوریل‌ 1990 به نکاتی اشاره کرده است که به دلیل‌ اهمیت این مصاحبه و نیز مشابهت مشکلات‌ مطروحه در نظام آموزشی کشورمان ترجمهء زیر تقدیم می‌گردد. وقتی که برای آمدن به برزیل سوار هواپیما شدم هیچ‌ فکر نمی‌کردم که فریره بتواند مرا«تحت‌تأثیر قرار دهد»، اما او این کار را کرد،با هیجانی خاص و با استفاده از کلمات و حرکات دست و صورت. *آیا وقتی شما از معلمین و دانش‌آموزان به‌عنوان‌ شرکت کنندگانی که در یک فرایند محاوره حضور می‌یابند سخن می‌گویید و آنها را در موضع برابر قرار می‌دهید،اغلب معلمین فکر نمی‌کنند که شما آدمی‌ ایدآلیست هستید؟ -شما کجا شروع به مبارزه با«مفهوم بانکی»آموزش‌ می‌کنید،یعنی ذهنها را انباشته از اطلاعات می‌کنید؟ چگونه معلمین و دانش‌آموزان را صاحب قدرت می‌کنید؟ من امروزه نمی‌توانم این حکم را صادر کنم که«مدارس‌ در سائوپولو دموکراتیک هستند. » -بله،بله،اما اگر آنگونه که بنت می‌گوید آموزش و پرورش فقط در زبان انگلیسی بتواند آیندهء بهتری را برای‌ اقلیتهای زبانی تضمین کند،چرا اکثریت آمریکاییهای‌ سیاه،که اجدادشان بیش از دویست سال است که‌ انگلیسی صحبت می‌کنند،کماکان به محله‌های کوچکی‌ از شهرها که محل سکونت اقلیتهاست تبعید می‌شوند؟من‌ آمریکایی نیستم و کسی نیستم که پاسخ مسائل شما را بدهم،اما می‌توانم از رؤیاهایم در خصوص مدرسه سخن‌ بگویم."

صفحه: از 20 تا 23