Skip to main content
فهرست مقالات

باری دیگر، شاهنامه ای دیگر

نویسنده:

(3 صفحه - از 34 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : شاهنامه ، متن چاپی آقای دکتر خالقی ، دکتر خالقی ، شاهنامهء مصحح آقای دکتر خالقی ، مقالهء آقای دکتر خالقی ، فردوسی ، کاغذ ، زبان ، شاهنامهء چاپ دکتر خالقی ، شاهنامهء آقای دکتر خالقی

خلاصه ماشینی:

"آقای دکتر خالقی باید بدانند که واژه بدوس-که‌ ایشان آن را لولو خرخره!نامیده‌اند-واژه‌ای است‌ شناخته و روشن برای روزگار فردوسی و حتی پس از او در نوشته‌های کهن و قدیم فارسی به کار رفته است،بهتر است ایشان که تصمیم دارند شاهنامه را چاپ و نشر کنند، دست‌کم متون کهن را یک بار بخوانند تا از دیدن واژهء بدوس و واژه‌هایی دیگر از این دست،که در شاهنامه‌ فراوان است،ترسی به دل راه ندهند. در همین‌جا از آقای دکتر خالقی می‌خواهیم تا از روی لطف بیتی را که واژهء کشتی در آن آمده است بر ایمان‌ معنی کنند تا روشن شود که معنی این بیت چیست؟ ز مردان جنگی یکی خواستی‌ بکشتی چو با دیو برخاستی (خالقی،ج 1/57) و بنویسند پیوند طولی چند بیتی که این بیت از آنهاست با یکدیگر چیست؟همچنانکه از ایشان‌ می‌خواهیم تا این بیت را معنی کنند: سه فرزند بودت خردمند و گرد بزرگ آمده نیز پیداز خرد (شاهنامه،ج 1،ص 91) و در ضمن بنویسند،اگر مایه به معنی جوهر و اصل است‌ معنی مایه کاس چه می‌شود؟ *9-آقای دکتر خالقی باید بدانند که تصحیح و ویرایش شاهنامه کاری دشوار است و نیاز به شناخت و آگاهی از متنهای فارسی دارد،یعنی ایشان باید دست‌کم‌ نوشته‌های فارسی قرن چهارم تا هفتم را کلمه به کلمه‌ بخوانند و پیش چشم داشته باشند و این،کاری نیست که یک‌ شبه و یک ساله و حتی چند ساله به دست آید و من نمی‌بینم‌ که ایشان بتوانند چنین پشتوانه‌ای را فراهم کنند."

صفحه: از 34 تا 36