Skip to main content
فهرست مقالات

مقاله شناختی؛ برخی از وجوه معنایی واژه «کفر» در ترجمه‌های آقایان بهبودی،صادقی تهرانی،مجتبوی و مکارم شیرازی

نویسنده:

(27 صفحه - از 10 تا 36)

بررسی وجوه و نظائر در قرآن کریم، اهمیت ویژهای دارد. چراکه فهم کامل و شامل یک متن وحیانی از کتابی آسمانی، روشنی بخش راه بشر خواهد بود. یکی از ابعاد این فهم، در ترجمه ها خود را نشان می دهد. مترجم در انتقال معانی والای این متن آسمانی، افزون بر امانتداری باید بر دانش های گوناگون قرآنی فائق باشد تا بتواند ترجمه ای کم نقص ارائه دهد. این پژوهش بهدنبال بررسی آن است که آیا واژه های قرآن به همان معنایی که در برخورد اول از آنها به ذهن می آید به کار رفته اند؟ مترجمان در انتقال معانی آیات قرآن تا چه اندازه بحث وجوه و میپردازد تا « کفر » نظائر الفاظ را در نظر داشته اند؟ این پژوهش به بررسی چندمعنایی واژه پرسش های یادشده را با تطبیق بر این واژه، پاسخ گوید. در نگاشته حاضر پس از ارائه تعریفی از وجوه و نظائر، واژه کفر در ترجمه های آقایان بهبودی، صادقی تهرانی، مجتبوی و مکارم شیرازی بررسی می شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.