Skip to main content
فهرست مقالات

طلیعه

(1 صفحه - از 1 تا 1)

کلید واژه های ماشینی : کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، طلیعه، خواجو، خاک، صاحب‌نظران ملک سلیمان، شمشادست، خشت ایوان شه، ملک سلیمان با دست، آتش، کیهان فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"طلیعه {Sپیش صاحب‌نظران ملک سلیمان با دست#بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزادستS}{Sآنکه گویند که بر آب نهاده است جهان#مشنو ای خواجه که چون در نگری بر بادستS}{Sآنک شداد در ایوان ز زر افکندی خشت#خشت ایوان شه اکنون ز سر شدادستS}{Sخاک بغداد به مرگ خلفا می‌گرید#ورنه این شط روان چیست که در بغدادستS}{Sگر پر از لاله سیراب بود دامن کوه#مرو از راه که آن خون دل فرهادستS}{Sهمچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک#چند روی چو گل و قامت چون شمشادستS}{Sحاصلی نیست به جز غم ز جهان خواجو را#شادی جان کسی کو ز جهان آزادستS}حیات هر ملت،وامدار فرهنگ اوست؛و فرهنگ،پی آورد قرنها تلاش مستمر و مبارک است. تلاشیصمیمانه صورت گرفته تا در کنار کوشش ارجمندی که«کنگره جهانی بزرگداشت خواجویکرمانی»در معرفی و بازشناسی این شاعر بزرگ داشت،«کیهان فرهنگی»نیز به سهم خودگامی هر چند کوچک در این جهت به پیش نهد و در انجام این مهم نقشی داشته باشد."

صفحه: از 1 تا 1