Skip to main content
فهرست مقالات

عرفان خواجو

نویسنده:

(2 صفحه - از 34 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : عرفان خواجو، عشق، عارف، عقل، حق، سالک، فنا، حجابست، ترک، ریاضت

خلاصه ماشینی:

"» {S-«ترک عالم گیر و عالمگیر شو زیرا که ما#هر زمانی خویشتن را در مکانی یافتیمS}{Sدر جهان بی‌نشانی تا نیاوردیم روی#ظن مبرکز آن بت مه رونشانی یافتیم»S}و باز اندرز می‌دهد که از لذات نفسانی مفارقت جویید،ازقیل و قال و کم و کیف دنیا در گذرید،و از بیش و کم دنیاآزاد باشید: {S-«بیا آزاد باش از خویش و چون سوسن زبان درکش#که از آزادگی نامش برآمد سرو بستانی»S}{S-«در گذر از چند و چون تابکی از کم و کیف#برگذر از نهی و نفی تا به کی از لاولنS}{Sچون برسیدی به حال دم نزن از قیل و قال#چون بگذشتی زقال بیش مگو ما و من»S}{S-«کی به منزل ره بری تا نگذری از خویش از آنک#ترک هستی در ره مستی نخستین منزل است»S}ترک ما سوی گویید که علایق جهان مادی حجابی استدر راه رسیدن به مطلوب: {S-«دلا جان در ره جانان حجابست#غم دل در جهان جان حجابستS}{Sاگر داری سری بگذر ز سامان#که در این ره سر و سامان حجابستS}{Sز هستی هر چه در چشم تو آید#قلم در نقش آن کش کان حجابستS}{Sعصا بفکن که موسی را در این راه#چو نیکو بنگری ثعبان حجاب است»S}جای دیگری می‌گوید: {S«ترا چو سرو به آزادگی برآید نام#چو نرگس ارننهی چشم بر زر و دینار»S}{S«ترک صورت کن اگر عالم معنی طلبی#کوس عزلت زن اگر ملکت کسری طلبی»S}{S-«جای وقوف نیست در این دامگاه دیو#بگذر که این مزابل سفلی نه جای تست»S}{S-«در حلقه رندان خرابات مغان آی#تا یک نفس از خویشتنت باز رهانند»S}{S-«که تا برون نروی زین مضیق جسمانی#چگونه بار دهندت به صدر صفه یار»S}{S-«عالمی خواه خارج از ارکان#خلوتی جوی خالی از اغیارS}{Sچند چون ابر آب خود ریزی#در تمنای اجری وادار»S}{S-«سالکان راه حق را در بیابان فنا#از چهار و پنج و هفت و شش جدایی یافتم»S}«فنا»در تصوف به حالات و کیفیات مختلف تعبیرمی‌شود."

صفحه: از 34 تا 35