Skip to main content
فهرست مقالات

گزارشی از کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی

(1 صفحه - از 69 تا 69)

کلید واژه های ماشینی : کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی ، خواجو ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کنگره بزرگداشت جهانی خواجوی کرمانی ، میهمانان ، تلاش بی‌وقفهاساتید دانشگاه شهید باهنر ، شاعر ، قرائت ، ایران ، شهر کرمان

خلاصه ماشینی:

"پس از تلاوت آیاتی از قرآنتوسط آقای کریم منصوری،و با پیامحجت‌الاسلام و المسلمین هاشمیرفسنجانی ریاست محترم جمهوریاسلامی ایران که توسط دکتر اژه‌ایمشاور فرهنگی ریاست جمهور قرائتشد،کنگره جهانی بزرگداشت خواجویکرمانی،کار خود را آغاز کرد. کنگره بزرگداشت جهانی خواجویکرمانی،دومین روز برپایی خود را باتلاوت قرآن کریم آغاز کرد و پس ازسخنرانی حجت‌الاسلام حجتی کرمانی،هیئت رئیسه کنگره به این شرح معرفیشدند: استاد کمال‌الدین عینی از کشورشوروی،دکتر ایرج گلسرخی و دکترجواد برومند سعید از ایران. در ادامه کار کنگره دکترایرج گلسرخی پیرامون«موسیقی وافسانه در آثار خواجو و تطبیق آنبا شاهنامه و خمسه نظامی»سخنرانیکرد و در پایان سخنرانی خویش هدایاییشامل نسخه خطی تفسیر بیضاوی و یکدوره کپی از نتهای موسیقی ایرانی،کهاصل آن در موزه بریتانیا موجود است،بهدانشگاه شهید باهنر کرمان هدیه کرد کهبا استقبال مدعوین مواجه شد. کنگره جهانی بزرگداشت خواجویکرمانی،ششمین و آخرین جلسه خود رادر بعد از ظهر روز پنج‌شنبه 70/7/25 باقرائت مقالاتی از آقایان دکتر رحیم‌نژاداسلیم،دکتر جلیل مسگرنژاد،دکترنورانی وصال و دکتر تقی وحیدیان کامیارآغاز کرد."

صفحه: از 69 تا 69