Skip to main content
فهرست مقالات

ندای سبز

(1 صفحه - از 108 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : ندای سبز ، کاریکاتورهای ، سازمان پارکها و فضای سبز ، مجموعه کاریکاتورهای محسننوری نجفی ، فضای سبز تهران انتشار ، محسن نوری نجفی ، انسان ، حفظ معصومیت نهفته درسبزینگی درخت ، مجموعه ، عطر گل و گیاه خالی

خلاصه ماشینی:

"طنز تلخ و گزنده‌ای در تمامی آثارارائه شده در این مجموعه جاری است واین تلخی و گزندگی به سختی تماشاگر راتحت تاثیر قرار می‌دهد،و این سئوال رادر ذهن او می‌نشاند که انسان تا کجامی‌تواند به طبیعت دست‌اندازی کند و تاکجا،این«خون سبز»را از شریانهایزندگی روزمره خود خالی کند؟ تصویر تانکهایی که با اره‌های مکانیکیبه جنگ جنگلها می‌روند،پروانه‌ای کهبرای تنفس ماسک ضدگاز بر چهره دارد،و غمبارتر از همه،شاخه گلی کهبیرحمانه به تیغه گیوتین سپرده شدهاست،همه و همه حکایت از لطافت روحطراح دارند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)محسن نوری نجفی،طراحو کاریکاتوریست و خالق این آثار،تا کنوندر چندین نمایشگاه گروهی و انفرادیشرکت جسته است که از میان آنهامی‌توان به نمایشگاه کاریکاتور کاسنیدر خانه سوره-تهران-1369 ونمایشگاه انتفاضه در شهر دمشقسوریه-و نمایشگاه بین‌المللی فرانسه1990 اشاره کرد. برای محسن نوری نجفی و مسئولینسازمان پارکها و فضای سبز تهران کهموجبات انتشار این اثر را فراهمآورده‌اند،آرزوی توفیق داریم."

صفحه: از 108 تا 108