Skip to main content
فهرست مقالات

گئورگی کنراد، دعوت به آزاد اندیشی

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : تارکوفسکی ، کنراد ، فیلمهای ، دعوت ، شاهکار تارکوفسکی ، روشنفکری ، رمان ، آندری‌روبلف ، غرب ، داستان

خلاصه ماشینی:

"این فیلم در سال1966 کامل شد و مقامات دولتی باوجود این که فستیوال کان در سال1967 برای نمایش آن مشتاقانه ازتارکوفسکی دعوت به عمل آورد معذلک (به تصویر صفحه مراجعه شود)آن را به علت خشونت،طبیعت گرایی،ضد میهن دوستی و تعصب مذهبی محکومکردند و از روی پرده آمدن آن فیلمممانعت به عمل آوردند و در واقع«آندری‌روبلف»تا ساعت 4 صبح آخرینروز فستیوال سال 1969 برای عموم بهنمایش در نیامد. اگر چه تارکوفسکی جایزه بین‌المللیمنتقدان را از آن خود کرد اما حکومتشوروی هنوز تصمیم خود را تغییر ندادهبود و تنها فشارهای عمومی آنهم پس ازچاپ عکسهایی از فیلم مذکور در سال1970 در پاریس سبب شد که دولتروش منطقی در پیش گیرد و سرانجام«آندری‌روبلف»در اکتبر 1971 بهروی پرده سینما آمد. تارکوفسکی باوجود ولع بازارهای خارجی برای خریدفیلمهایش از مانع تراشیهای روسهاسر در نمی‌آورد و می‌گفت:«این دیگر چهکشوری است که حتی نمی‌خواهد ازطریق من پول در آورد؟» با این اوصاف وقتی«آندری‌روبلف»در مسکو روی صحنه آمد از آن استقبالعمومی به عمل نیامد اما تارکوفسکیپاداش خود را گرفت."

صفحه: از 62 تا 63