Skip to main content
فهرست مقالات

میراث دیروز، هنر امروز

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 64 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : هنر، گرافیک، هنر امروز، طراحی، زمان مسئولین جمهوری اسلامی، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، اسلامی، فرهنگ، رشتۀ گرافیک دانشگاه تهران، کارهای گرافیکی بسیاریتوسط

خلاصه ماشینی:

"عمده فعالیتهایهنری خود را از سال 65 و با شروع دورانتحصیل در رشتۀ گرافیک دانشگاه تهرانآغاز کردم و طی سفرهایی به شهرها ومناطق جنوبی و شمال کشور،و با درکعمیق فرهنگ مردم این مناطق،طراحی و نقاشی را ادامه دادم و طیدو سال اخیر با همت و همراهی مسئولینمحترم گروه هنرهای تجسمی دانشکدههنرهای زیبای دانشگاه تهران،به منظورایجاد ارتباط بین محیط علمی-هنریدانشگاه و امور گرافیکی در جامعه،دفترگرافیک دانشکده فعال گردید و تا کنونسفارشات طراحی آرام،پوستر،(به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)بسته‌بندی و کارهای گرافیکی بسیاریتوسط این دفتر انجام پذیرفته است و منمسئولیت این دفتر را عهده‌دار بوده‌ام. نگرش در آثار هنری گذشته وشرط ماندگاری و انتقال آن به تاریخ ونسل حاضر،فقط مرهون قدرتهنرمندان آن زمان بوده است که برخینیز توسط حکومتهای وقت تأمین و بهخدمت گرفته شده‌اند پس،حال چرا دراین زمان مسئولین جمهوری اسلامی،ازقدرت شگرف هنرمندان برای بیانعظمت و غنای فرهنگ اسلامی و تثبیت وانتقال ایثارها و مجاهده‌های این عصر،بهره نجویند؟و چرا با استفاده از تواناییهنر متعهد و هنر مسئول و الهی،راه را برقدرت تبلیغات پوچ و مبتذل غربنبندند؟ در واقع گرافیک فن و وسیله‌ای استبرای هدایت افکار عمومی."

صفحه: از 64 تا 64