Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کتاب

(3 صفحه - از 45 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : الازهر ، فلسفه ، کتاب ، مسجد ، مصر ، جامع‌الازهر ، قاهره ، تاریخ ، سیاسی ، فیلسوف

خلاصه ماشینی:

"تهران:مرکز نشردانشگاهی،1367-264 صیکی از سنتهای رایج در دوره فتوحاتنخستین اسلامی که به دستورعمربن الخطاب خلیفه دوم رواج یافت اینبود که به فرماندهان ولایت خویشدستور داد که هر شهری را که فتح یاتاسیس می‌کنند،برای اقامه نماز وخواندن خطبه،مسجدی جامع در آنشهر بنا کنند،از این رو در شهرهایمهمی چون:بصره،کوفه،دمشق و مانندآنها پس از اینکه به دست مسلمانان فتحشد:مساجدی تاسیس و بنیان نهاده شد،هنگامی که عمرو بن العاص در سال 21ق641/ م مصر را فتح کرد در این کشورکه تا آن زمان زیر سلطه رومیان بود،شهری به نام«قسطاط»به عنوان پایتختکشور مصر اسلامی بنیان نهاد که نشانهپیروزی سیاسی اسلام بر رومیان بود و دراین شهر مسجدی ساخت که به نام جامععمرو بن العاص معروف شد و نشانه‌ای ازپیروزی معنوی اسلام بر مسیحیت بهشمار می‌رفت. چون آناناز اهل سنت بودند سعی کردند کهتمامی آثار شیعه را در مصر از میانبردارند،از این رو صلاح‌الدین ایوبیدستور داد که از آن پس در مسجدجامع‌الازهر خطبه نخوانند و این مراسم رادر مسجد الحاکم بجا آورند و مدت یکقرن مراسم نماز جمعه و خطبه در اینمسجد اقامه نشد،تا اینکه در 665ق1267/ م ملک‌الظاهر بیرس در بنایمسجد افزود و آموزش را در آن مسجدرواج داد و مراسم جمعه و خطبه را در آنمسجد اعاده کرد و از آن پس شهرت اینمسجد زیادتر گردید و حکام و سلاطینبعدی نیز به همین شیوه عمل کردند،در702 به وسیله زلزله به ساختمانهایمسجد آسیبهایی رسید و امیر سلار بهتعمیر آن پرداخت و بار دیگر در725 ق1325/ م."

صفحه: از 45 تا 47