Skip to main content
فهرست مقالات

کنگره بزرگداشت شاعر شهید «ابن سکیت دورقی خوزی»

(2 صفحه - از 54 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی، کنگره بزرگداشت شاعر شهید، ادبی، ادبیات انقلاب اسلامی، سمینار، اشعار، امام، ابن‌سکیت، شهادت، شاعر ادبیات انقلاب اسلامی

خلاصه ماشینی:

"» دیگر سخنران سمینار،دکتر حدادعادل در مورد حوزه ادبیات انقلاب اسلامی اظهار داشت:«ادبیات انقلاباسلامی با عرفان آمیخته است ولی نهعرفانی که دور از واقعیت‌های سازندهاجتماعی باشد. زبان فارسی زبان دوم عالماسلام است و ظرفیت خوبی برای کنگره بزرگداشت شاعر شهید3 با همکاری اداره فرهنگ و ارشاداسلامی استان خوزستان و دانتشگاه شهیدچمران اهواز کنگره بزرگداشتابویوسف یعقوب‌بن اسحاق معروفبه ابن‌سکیت دانشمند شیعی نیمهاول قرن سوم(ه ق)با حضور هفتاد تناز اندیشمندان و استادان دانشگاههایسراسر کشور با پیام دکتر خاتمی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در اهواز برگزارشد. ادبیات انقلاب اسلامی،هنوز در خلقآثار برای جوانان و بزرگسالان کارنکرده بسیار دارد و از نظر رمان دچارضعف است. واضح است بررسی آثار ادبی دورانانقلاب اسلامی بسیار وسیع‌تر از آن استکه در یک سمینار چند روزه بتوان بهارزیابی آن دست یافت. روشن است که ماحصل سمینار تنها،بخش بسیار کوچکی از کل ادبیات پویا وبالنده انقلاب اسلامی در عرصه‌های شعر،داستان،نقد ادبی،نمایشنامه،فیلمنامه ودیگر مقولات ادبی است و بررسی دقیقآن مجال دیگری می‌طلبد. وی سخت شیفته ادبیات عرب بود وبا توجه به هجوی بودن این شاعر اشعار وابیات اخلاقی فراوانی نیز یافت می‌شود،برخی از معاصران ابن‌سکیت به خاطرجایگاه علمی‌اش بر او حسد می‌ورزیدند. ماجرای شهادت او دلیلی است برنپذیرفتن ستم هر چند که برخی در توجیهاین مطلب گفته‌اند:از آنجا که تقیه واجباست لابد در آن لحظه از روی غفلت آنسخن را که منجر به شهادتش شد گفتهاست و حتی برخی به دو بیت معروف اوکه در مجلس درس خطاب به پسر گستاخمتوکل در مورد لغزش پا و زبان سرودهاست استناد جسته می‌گویند:خود از اینلغزش در هراس بود اما سرانجام گرفتاراین خطا شد."

صفحه: از 54 تا 55