Skip to main content
فهرست مقالات

العماد دایرة المعارف بزرگ زبان عرب

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 59 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : دایرة المعارف بزرگ زبان عرب ، اطلاعات ، کار ترجمۀ اشعار شاعرانی ، شعر ، موزه ، العماد ، افتتاح نمایشگاهی از تابلوهای نقاشی ، ادبی ، نقاشی ، فرهنگ

خلاصه ماشینی:

"در این موزه حدود60 تابلو نقاشی از ماریوس‌مرسیه کهنمایانگر اشعار رمبو است،به نمایشگذاشته شده است. در بخش اعلام از مشاهیر جهان سخنبه میان آمده و بزرگان جهان-چهمسلمان و چه غیر مسلمان-که به نحویدر تاریخ علوم نقش داشته‌اند،در حدایجاز معرفی گردیده‌اند،موضوعاتدیگری را نیز می‌توان نام برد،نظیرمسایل جغرافیایی و تاریخی وقایع واحداث تمدنهای بزرگ جهان،تاریخابتکارات و اختراعات،شرح حالمخترعین و مکتشفین و تاریخ جنگها و 4 L (به تصویر صفحه مراجعه شود)درگیریها و رویدادهایی که در تاریخبشریت به وقوع پیوسته است. در زمینۀ علوم جدید نیز دستمایۀ مافرهنگهای تخصصی جدید است که همهرا از نظر می‌گذرانیم و اطلاعات مهم وتازه را با توجه به شرح اصطلاحات ومترادفات انتخاب می‌کنیم،هم اکنونمشغول بررسی فیشهایی هستیم که باحرف«الف»و«ب»شروع شده است ومطالب تکراری را حذف می‌کنیم."

صفحه: از 59 تا 59