Skip to main content
فهرست مقالات

همدردی با رنج سوان

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 60 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : پروست ، زندگینامه ، رمان ، هیمن ، زندگی ، خواندن اثر پروست ، شخصیت ، هم‌دردی با رنج ، مادر ، عشق

خلاصه ماشینی:

"اوهر آنچه را که در مورد عشق،حسادت ووابستگی و اشتیاق به رها شدن از آن لازمبود بداند،تا قبل از هفت سالگی آموختهبود تمام نویسندگان بزرگ کودک رادر خود زنده نگه می‌دارند،اما پروست که ضمن به کارگیری یک سادگی پر مفهومهرگز انحراف کودک را نادیده نگرفت،ازهمه آنها واضح‌تر این کار را کرده است. جامعۀ زمان ایلیرز که وی در نخستینجلدهای رمان خود از آن یاد کرده و آقایهیمن وصف دلپذیری از آن ارائهمی‌دهد،مناظر دریایی نرماندی و گراندهتل‌ها و رنگ و روی تعطیلات آنهااست-که آن هم ممکن است هیچگاه یافتنشود-با وجود عدم موفقیتش دردستیابی به آن بهامها،سود تعبیرها را ازمیان می‌برد ولی با این حال حسشگفت‌انگیز خاصی در نوشته‌هایش دارد. این زندگینامه که اثری است بسیارجالب و با ارزش،در پایان خواننده را بهرمان باز می‌گرداند تا بار دیگر با حکمتو سحر آن مواجه گردد،آسایش خاطردلپذیر و توام با احساس ایلیرز را که آنهم برای رفع یأس و سرخوردگی کافینیست بخاطر آورد،در رنج عشق سوزان ودنیای لطیف دختران در بهار جوانیشریک شود و رمانس و رهایی زندگیاجتماعی از خواب غفلت،رنج تحول وزوال دوستی و پیروزی هنر را حس کند."

صفحه: از 60 تا 61