Skip to main content
فهرست مقالات

تکنیک در قانون

نویسنده:

(4 صفحه - از 36 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : قانون، موسیقی، تکنیک، قطعه، نوازندگان، خرک، چوب، نوازندگی، دست چپ، عربی

خلاصه ماشینی:

"اینک برای اینکه این ساز بیشترمعرفی شود و اگر کسانی داوطلب نوازندگی آن هستندلااقل آن را بشناسند و از طرز کار و تکنیک آن اطلاعحاصل کنند شرحی راجع به چگونگی این ساز و طرزنواختن و تکنیک آن می‌نگارم: سابقه تاریخی: در مقدمۀ کتاب«دراسةالقانون»چاپ مصر که توسطدو تن از اساتید موسیقی به نام‌های مصطفی رضابکرئیس معهد موسیقی و دکتر محمود احمد الحنفی نوشتهشده و تحت نظر وزارت فرهنگ آن کشور سالهای قبلمنتشر شده،در مورد نام و تاریخچه قانون می‌نویسد: «اشتقاق لفظ قانون از اصل یونانی است و قانون دریونان قدیم یک آلت موسیقی از نوع مونوکورد یا صونومتربوده که برای قیاس اصوات و نسبت‌های آنها به کارمی‌رفته و قانون یونانی چیزی بوده است شبیه طنبور که اوتار یا سیمهای آن را روی یک جعبه چوبی استوار می‌کردند،همان طور که اکنون روی عود و بعضیسازهای دیگر سیمها یا او تار را استوار می‌کنند. اعراب برای کوک کردن قانون طبق مقامات خودشانترتیبی دارند که سیم دهم از بالا را که بالای دیاپازنکوک می‌شود،مقام حسینی می‌خوانند و بقیه را بهطریق زیر نام گذاری می‌کنند: الحسینی طبق دیاپازن لا الدوگاه که پنجم از نواه پایین است النواه که چهارم از دوگاه بالا است الراست که پنجم از نواه پایین است چهارگاه که چهارم از راست بالا است پس از آن سایر مقامات را از روی این مقامات استخراجکرده و سیمها را استوار می‌کنند،ولی در موسیقیایرانی با این مقامات سر و کار نداریم و بهتر است ساز را ازروی لای دیاپازن به طریق معمولی برای گام دوی بزرگکوک کنیم."

صفحه: از 36 تا 39