Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه آن با مدت‌زمان ازدواج در بین زوجین مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎14 صفحه - از 23 تا 36 )

چکیده:

مقدمه: حاملگی بزرگترین رویداد زندگی یک زن می‌باشد که برای تمامی زنان واقعه خوشایندی نیست و در مواردی که به‌درستی مدیریت نشود، استرس زیادی بر مادر و اطرافیان وی وارد می‌کند. هدف کلی این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ترس از زایمان قبل از بارداری و رابطه مدت‌زمان ازدواج با آن بوده است. روش: پژوهش حاضر از دو بخش آزمون‌سازی و توصیفی-همبستگی و نمونه آماری 150 زوج مراجعه‌کننده به مرکز بهداشت شماره یک شهرستان ایذه بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: نشان داد بار عاملی بالاتر از 3/0 مشخص نموده که پرسشنامه از 2 عامل اشباع شده است. این 2 عامل بروی هم در حدود 314/60 برای زنان و 937/69 برای همسرانشان درصد واریانس را تبیین کرده‌اند. همچنین یافته‌های همبستگی نشان داد ترس از زایمان با مدت‌زمان ازدواج برای زنان و برای همسرانشان رابطه‌ای معکوس دارد. وجود رابطه معکوس بین تحصیلات و سن با ترس از زایمان قبل از بارداری نیز ازجمله یافته‌های جانبی این پژوهش بوده است. نتیجه‌گیری: ابزار استانداردشده فارسی "ترس از زایمان قبل از بارداری" دارای ویژگی‌های روان‌سنجی قابل‌قبولی در نمونه ایرانی می‌باشد. همچنین بین مدت‌زمان ازدواج و ترس از زایمان رابطه‌ای معنادار برقرار می‌باشد

کلیدواژه ها:

تحلیل عاملی ، بارداری ، ترس از زایمان ، مدت‌زمان ازدواج


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.