Skip to main content
فهرست مقالات

اندیشه عرفانی عطار

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : عطار ، عرفانی ، خدا ، روح ، غزل ، عارفان ، قرآن کریم ، جسم ، عشق ، انسان

خلاصه ماشینی:

"توحید و تشبیه و کفر و دین هم سودمند نیست،بلکه اینها همه نشانی دادن از بی‌نشان است: «نه توحید است اینجا و نه تشبیه‌ نه کفر است و نه دین،نه هر دو آنست اگر جمله بدانی هیچ دانی‌ که این جمله نشان از بی‌نشان است» (67) به عقیده عطار خدا به وصف در نگنجد،زیرا وصف او از حد دانش ما بیرون است،بنای دانش ما بر معاییر ذهنی ما استوار است،و ذات معنوی لا یزال کامل‌ لا مکان بیرون از زمان را نمی‌توان با معیارهای ناقص‌ محدود فناپذیر مقایسه کرد: «در وصف تو شد فرید خیره‌ وز دانش و از بیان بر آمد»(68) «وصفش چه کنی که هر چه گویی‌ گویند مگو که بیش از آن است»(69) و آنچه بشر درباره خدا می‌اندیشد و تصوری که او به‌ دست می‌آورد جز پندار و گمان نیست: «هر کسی از نقش روی تو خیالی می‌کند پس به بوی وصل تو چون خواستاران می‌رسد»(70) خدا در وجود خود ماست،اما چون ما آن گونه که‌ هستیم خود را نمی‌شناسیم و از کنه وجود خویش آگاه‌ نیستیم و فقط آگاهی ما بر اساس محسوسات ما استوار شده است،به این راز نامحرمیم و خدا از چشم ما نهان است."

صفحه: از 36 تا 41