Skip to main content
فهرست مقالات

شرق شناسی؛ غرب شناسی

مصاحبه شونده:

کلید واژه های ماشینی : غرب ، شرق ، شرق‌شناسی ، غرب‌شناسی ، فرهنگی ، دانشگاه ، ایران ، دکتر مرتضی کتبی شرق‌شناسی ، اجتماعی ، کیهان فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:به مقولۀ شرق شناسی به عنوان یکی از زمینه‌های اساسی مطالعات خود اشاره کردید؛با توجه به تصویر ناآشنایی که موضوع شرق شناسی در جامعۀ ما دارد، فراگیرترین تعریفی که می‌توان برای آن ارائه داد کدام است؟ دکتر کتبی:این مقوله که امروزه یکی از پیچیده‌ترین و کامل‌ترین شاخه‌های علمی دانشگاههای غرب را تشکیل می‌دهد،بر پایۀ شناخت شرق به عنوان فرهنگی دیگر،جامعه‌ای دیگر،با خصوصیاتی دیگر،به یاری روشهای علمی روشنگر معارف تاریخی بشریت است و نیز از سویی تتبعات و تجسس‌هایی که با حربۀ علم و زیر پوشش جهان گرایی در راه مقاصد نفع طلبانه یکی نسبت به دیگری به کار گرفته شده و اغلب در خدمت وجوه مختلف استعماری نهاده شده است. کیهان فرهنگی:به تعبیری زمانی که از شرق در مفهوم جغرافیایی یاد می‌کنیم،همان آسیا و دنیای غیر اروپایی است،و در مفهوم ایدئولوژیکی شاید به معنای شرق مسلمان در برابر غرب مسیحی است،این واژه در مفهوم سیاسی‌اش به چه معناست؟ دکتر کتبی:فکر این نوع شرق شناسی که از زمان بیداری اروپا از خواب قرون وسطایی و از دوران تجدد سرچشمه می‌گیرد،سکه‌ای است که پیوسته دو رو داشته است،یکی«غرب بیدار شده»با مقاصد و روشهای سودجویانه و دیگری«شرق سر بر بالش افتخارات گذشته نهاده»شرقی که شخصیت فرهنگی و هویت خویش را باخته،دست از دنیا و مافیها شسته و خصلت تسلیم پذیرفته است،با گشاده دری‌ها، سستی‌ها و غفلت‌های تاریخی. کیهان فرهنگی:آیا به طور کلی می‌توانیم برای شرق شناسی هم تأثیری قایل باشیم،به این معنا که کلیشه‌های فرهنگی شرقی اعم از سنتی یا امروزی بر حیات فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،و اجتماعی ملل غرب تأثیر داشته باشد؟ دکتر کتبی:بی‌تردید خیلی چیزها را از ما گرفته‌اند."

صفحه: از 4 تا 7