Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: هویت و فرهنگ: روایت های تمایز و تعلق

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 147 تا 156)

کلید واژه های ماشینی : هویت ، فرهنگ ، نژادی ، کتاب ، بریتانیایی ، زنان ، ویدن ، هویت و فرهنگ ، غرب ، فهم

خلاصه ماشینی:

"(2)- Southampton (3)- Birmingham عرفی اثر موضوع محوری کتاب«هویت و فرهنگ:روایت‌های تمایز وتعلق»،که در 8 فصلو 177 صفحه تنظیم شده است،بررسی مسأله هویت در جوامع چندقومی1است کهنویسنده پرسش‌هایی از این دست را دغدغه اصلی خود می‌داند:روایت‌های فرهنگی:چگونه هویت‌های فردی و جمعی را خلق می‌نمایند؟،مفاهیم هویت و تعلق چگونهموقعیت و جایگاه افراد را تعریف می‌کنند؟،و فرهنگ چگونه به ترسیم زوایای هویتیو یا به چالش کشیدن آن می‌پردازد؟ ویدن،همانند دیگر آثار،در این کتاب می‌کوشد تا زمینه فهم روایت‌های هویتیمردمان«به حاشیه رانده شده»2و تحت ستم،و نحوۀ واکنش و قضاوت آنها در برابرهویت غالب را فراهم آورد(صص 2 و x ). هدف او،توجه به این مسأله است که چگونه اشکال گوناگونی ازروایت‌ها و کنش‌های فرهنگی،عهده‌دار بر ساختن سوژه و هویت افراد و گروه‌ها درجوامع چندقومی و پسااستعماری شده‌اند؟ این کتاب درصدد پاسخ‌دادن به سه دغدغۀ اصلی است: نخست اینکه چگونه می‌توان به نحو صحیحی روابط میان سوژه،هویت و کارگزاررا تئوریزه کرد و نحوه ساخت‌یابی آنها را در و از طریق متون و کنش‌های فرهنگیمورد توجه قرار داد؟این دغدغه در فصل اول مورد توجه قرار گرفته است. (1)- Guide star -نقد محتوایی موضوع اصلی و محوری این کتاب،فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای فهم موقعیتبه حاشیه رانده‌شده‌ها و گروه‌های استعمارشده،توانا ساختن افرادی که خود را قربانینژادگرایی،استعمار و روابط نابرابر قدرت می‌دانند،و به‌طور کلی بازیابی موقعیت وجایگاه افرادی است که در گفتمان‌های نژادی،جنسیتی،قومی یا جنسی به عنوان«دیگری»شناخته شده‌اند. فهماین مسأله در ارتباط با اندیشه‌های پسااستعماری ضرورتی بیشتر می‌یابد،زیرا این طیفدرصدد برمی‌آیند تا با فراهم نمودن پشتوانه تاریخی لازم،به نقد الگوهای مستقر قدرتو هویت بپردازند و با نفی استیلای سفیدپوستان،اروپامداران و دیگر گروه‌های غالب،زمینه را برای طرح«صداهای خاموش‌شده»فراهم کرده و به تولید هویت‌ها و اشکالفرهنگی خاص یاری رسانند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.