Skip to main content
فهرست مقالات

جامعه متمدن از دیدگاه امام خمینی (ره) «شاخص ها، موانع و راه حل ها»

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 99 تا 120)

کلید واژه های ماشینی : جامعه متمدن از دیدگاه امام‌خمینی ، جامعه متمدن ، امام ، تمدن ، جامعه ، امام‌خمینی ، اسلامی ، ملت ، دین ، دیدگاه امام‌خمینی ( ره )

دیر زمانی است که نخبگان، دانشمندان و نظریه پردازان، در شناخت و معرفی جامعه متمدن تلاش نموده اند. افلاطون، ارسطو، آگوستین، فارابی، جان لاک، و ژان ژاک روسو،از جمله این تلاش محسوب می شودند. به راستی جامعه متمدن چیست؟ چه ابعادی دارد؟ دارای چه نشانه هایی است؟ عوامل و مکانیزم های اصلی تحقق آن کدامند؟ چه موانع و مکانیزم هایی تحقق آنرا دچار مشکل کرده است؟ و عوامل و مکانیزم های چاره ساز در این راه کدامند؟ آشنایی با بینش اسلامی امام در پاسخ به پرسش های مذکور، ارایه رهنمودهای ایشان به منظور خروج جوامع و ملت های مسلمان و مستضعف از فرایند عقب ماندگی، و پیشنهاد چند پرسش اساسی برای پژوهش در آینده، نتایج مورد انتظاری است که این مقاله سعی کرده است با تمرکز بر فرمایشات امام خمینی (ره) در کتاب کوثر و بررسی آنها، به آن دست یابد.

خلاصه ماشینی:

"به راستی جامعه متمدن چیست؟،چه ابعادی دارد؟دارای چهنشانه‌هایی است؟،عوامل و مکانیزم‌های اصلی تحقق آن کدامند؟چهموانع و مکانیزم‌هایی تحقق آنرا دچار مشکل کرده است؟و عوامل ومکانیزم‌های چاره‌ساز در این راه کدامند؟ آشنایی با بینش اسلامی امام در پاسخ به پرسش‌های مذکور،ارائهرهنمودهای ایشان به منظور خروج جوامع و ملت‌های مسلمان ومستضعف از فرآیند عقب ماندگی،و پیشنهاد چند پرسش اساسی برایپژوهش در آینده،نتایج مورد انتظاری است که این مقاله سعی کردهاست با تمرکز بر فرمایشات امام خمینی(ر ه)در کتاب کوثر و بررسیآنها،به آن دست یابد. برخی از این معیارها عبارتند از: *اهمیت عناصر فرهنگی مانند رعایت حقوق انسان‌ها و محترم شمردن ارزش‌هاییچون آزادی و عدالت؛ &%02916MMFG029G% *جایگاه ملت و نقش اراده افراد در سرنوشت خویش و جامعه؛ *منشاء الهی یا انسانی قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی؛ *جایگاه قانون در روابط اجتماعی؛ *وظیفه ملت و حکومت در قبال یکدیگر؛ *کیفیت روابط انسان‌ها با یکدیگر. بدین ترتیب،معلوم می‌شود امام خمینی همه ابعادجامعه متمدن را در پرتو بینش اسلامی و مطابق با اصول و قواعد دین اسلام توضیحمی‌دهند و راه رسیدن به این نوع جامعه را نیز پیروی از این اصول و قواعد می‌دانند. 6-جامعه متمدنی که امام سودای معرفی و تحقق آن را را در سر داشتند و زحماتفراوانی نیز برای آن کشیده‌اند،ضمن اینکه به شاخص‌ها و جنبه‌های مادی زندگی ازقبیل رفاه،اشتغال،بهداشت،مسکن و تأمین معیشت،توجه دارد و همه آنها رادربر می‌گیرد؛اما اصالت در این جامعه با جنبه‌های اجتماعی و معنوی زندگی از جملهاستقلال،آزادی،آرامش روحی،مشارکت زنان در عرصه‌های زندگی،وجود روابط الهی-انسانی بین مردم،خادمانه و دوستانه بودن رابطه انسان‌ها با یکدیگر و ملت‌ها و دولت‌ها،خدایی شدن نیت‌ها،اراده‌ها،باورها،اهداف،رفتارها،تعلیم و تعلم‌ها و غیره است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.