Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی هویت تات های ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 121 تا 138)

کلید واژه های ماشینی : هویت ، قومی ، گویش تاتی ، تاکستان ، ایران ، تات‌ها ، ماد ، سیاسی ، زبان تاتی ، گویش

یکی از ویژگی های جامعه ایرانی، آن است که اقوام مختلف آن اغلب در سرنوشت سیاسی یکدیگر احساس اشتراک کرده و به ایفای نقش موثر در رشد و شکوفایی تمدن ایرانی پرداختند و گاهی نیز به خاطر تفاوت ها و اختلافات قومی، رو به درگیری آورده و حتی با وجودی که در اقلیت بودند، برای دستیابی به اوج قدرت سیاسی و در دست گرفتن سرنوشت خویش، حیات سیاسی کشور را به ورطه سقوط و تجزیه کشاندند. از این میان، تات ها، بازمانده تمدن باستانی ماد هستند که در کنار همزیستی مسالمت آمیز با دیگر ایرانیان و تلاشی که برای حفظ و قوام هویت ایرانی کرده اند، در حفظ بستگی ها و عناصر هویتی خود نیز از جمله حفظ گویش تاتی به طور شفاهی نیز اهتمام فراوان داشته اند. در این پژوهش، تلاش می شود تا علاوه بر ریشه شناسی واژه تات، پیشینه تاریخی تات ها و جمعیت و پراکندگی جغرافیایی نفوس آنان، و عوامل همگرایی تات ها با دیگر اقوام مجاور پرداخته و رفتار و ابزار مورد استفاده آنان در پیگیری اهداف و تقاضاهای خود، بررسی شوند.

خلاصه ماشینی:

"از این میان،تات‌ها،بازمانده تمدن باستانی ماد هستند که در کنار همزیستی مسالمت‌آمیزبا دیگر ایرانیان و تلاشی که برای حفظ و قوام هویت ایرانی کرده‌اند،در حفظبستگی‌ها و عناصر هویتی خود نیز از جمله حفظ گویش تاتی به‌طور شفاهینیز اهتمام فراوان داشته‌اند. ایده جهان وطنی نیز که از دیرباز با ظهور ادیان بزرگ الهی و(1)- Holistic Ethnic Group (2)- Nation-State Building &%02919MMFG029G% امپراطوری‌های باستانی در پی تشریح حکومت واحد جهانی و تسخیر ملت‌های دیگربود،در قرن بیستم از سوی دو اردوگاه کاپیتالیسم و سوسیالیسم پی‌گرفته شد و پس ازفروپاشی شوروی،با آهنگی شدیدتر از سوی ایالات متحده و متحدین غربی آن تحتعنوان جهانی‌سازی در تلاش است تا هرگونه مرزبندی‌های سنتی را محو و جهان را بهنحوی مطلوب با هنجارهای خود یکپارچه سازد(نوازنی:1382). از میان این اقوام،تات،بازمانده تمدن باستانی ماد است که پراکندگی آن زمانی ازداغستان و شیروان و آذربایجان و همدان،کرمانشاه و قزوین و زنجان تا سمنان وخراسان را دربرمی‌گرفت؛ولی امروزه پس از گذشت چند هزار سال،نه اثری از آنتمدن کهن باقی است و نه شناختی از این پیشینه فرهنگی و تمدنی وجود دارد بهگونه‌ای که بازماندگان تات‌ها حتی گویش‌های مختلف تاتی را که در تماس با گویش‌هاو زبان‌های دیگر دستخوش تغییراتی شده است،به‌درستی تشخیص نمی‌دهند. در زمینهگویش تاتی،تحقیقات بسیار باارزشی صورت گرفته؛اما درباره نقشی که این تات‌ها درهمزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر اقوام و حفظ و قوام هویت ایرانی ایفا نموده،پژوهشیمشاهده نشده است و به‌رغم آنکه آمار تات‌های ساکن در خارج از کشور،از جمله درجمهوری آذربایجان،استخراج شده است؛اما آماری از جمعیت تات‌های ایران وجود ندارد. یافته‌های این پژوهش میدانی وجود بستگی‌های قومی و همچنین همسانی موجودمیان تات‌ها و دیگر اقوام ساکن در قلمرو سیاسی ایران را به صورت دایره‌های نمودارمقابل تأیید کرده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.