Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (6 صفحه - از 10 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : تحولی حافظه آشکار و ناآشکار، حافظه آشکار و ناآشکار، بررسی تحولی حافظه آشکار، حافظه ناآشکار، کودکان، اطلاعات، واژگان، ابزار آزمون مجموعه واژگان پربسامد، مطالعه حافظه ناآشکار کودکان استفاده، عملکرد کودکان در حافظه آشکار

هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان انجام شد تا مشخص شود که با استفاده از تکالیف معمولی و روزمره، عملکرد کودکان در حافظه آشکار و ناآشکار به موازات افزایش سن چه تغییری می یابد. روش: در یک بررسی مقطعی، با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ایی 120 کودک دبستانی از پایه های سوم، چهارم و پنجم برای اجرا انتخاب شدند. ابزار آزمون مجموعه واژگان پربسامد بود. تعداد این واژگان در طی فرآیند آزمون سازی 32 واژه بود که برای حافظه آشکار و ناآشکار از طریق بازشناسی (حافظه آشکار) و تکمیل کلمه با حروف نخستین (حافظه ناآشکار) اجرا گردید. داده ها با کمک تحلیل واریانس و مقایسه های چندگانه با 99% اطمینان بررسی شد. یافته ها: کودکان پایه های تحصیلی مختلف در هر دو حافظه آشکار و ناآشکار افزایش در عملکرد را نشان دادند. نتیجه گیری: مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که به موازات رشد حافظه آشکار، حافظه ناآشکار هم با گذشت زمان و افزایش سن رشد می یابد.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش‌ اساسی بود که اطلاعات حافظه روزمره یا واژگان پربسامد22چه‌ تأثیری بر حافظه آشکار و ناآشکار کودکان پایه‌های مختلف‌ تحصیلی دارد. شیوه اجرای اندازه‌گیری حافظه آشکار به این صورت بود که‌ قبل از شروع آزمایش مطالب مقدماتی و هدف از آزمایش(که از قبل در یک کاست ضبط شده بود)پخش گردید و به تک‌تک‌ آزمودنی‌ها گفته شد که به دقت به مراحل آزمایش توجه کنند چون در آخر باید به سؤالات خاصی جواب دهند. آنگاه بلافاصله 32 واژه قبل به همراه 32 واژه دیگر(که از قبل با توجه به بسامد واژگان و طول کلمه تدوین شده بود)به صورت دیداری ارائه‌ گردید و از آزمودنی‌ها خواسته شد تا هر کدام از این واژگان را که‌ در مرحله قبل دیدند کلید مخصوص را فشار دهند. شیوه اجرای آزمون برای سنجش حافظه ناآشکار مشابه حافظه‌ آشکار بود با این تفاوت که در مرحله اول هیچ دستورالعملی داده‌ نشد. بحث مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در تکالیف معمولی‌ و استفاده از واژگان تجارب روزمره حافظه ناآشکار هم،همانند حافظه آشکار رشد و تحول پیدا می‌کند. در این پژوهش آنها چنین نتیجه‌گیری کردند که حافظه آشکار به‌طور معنی‌داری در افراد کهنسال کاهش می‌یابد،اما مقدار آماده‌سازی(که بیانگر حافظه ناآشکار است)ثابت می‌ماند. از طرف دیگر در کودکان حافظه ناآشکار بیشتر از حافظه‌ آشکار تحت تأثیر تکالیف معمولی است(همان منبع). اینکه چرا آزمودنی‌های پژوهش حاضر در تکالیف معمولی در دو حافظه آشکار و ناآشکار عملکرد یکسانی داشتند به دلیل نوع‌ تکلیف آنها بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.