Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(4 صفحه - از 52 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : انتشارات دانشگاه تهران، نمایش، کارگردانی، هنری، بازیگر، کتاب، زن، نمایشگاه بین‌المللی آثار تصویرگران کتاب، درگذشت، دانشگاه

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) «نظام حقوق زن دراسلام»به زبانبلغاری کتاب«نظام حقوق زن در اسلام»اثرگرانقدر استاد شهید مرتضی مطهریاز سوی رایزنی فرهنگی کشورمان درآتن،با همکاری سفارت جمهوریاسلامی ایران در بلغارستان با تیراژ پنجهزار جلد در قطع رقعی کوچک به زبانبلغاری ترجمه و در این کتاب پیش ازاین نیز به زبانهای ترکی اسلامبولی،انگلیسی،عربی،اردو و چند زبان دیگرترجمه و منتشر شده بود. نمایشگاهکتاب ومطبوعات (به تصویر صفحه مراجعه شود)ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاباز 14 تا 24 اردیبهشت ماه امسال باشرکت سی کشور جهان و با عرضۀبیش از شصت هزار عنوان از آثار وتازه‌های نشر در تهران برگزار شد. &%09743FYKG097G% (به تصویر صفحه مراجعه شود) انتخاب پروفسور«مولانا»به عنوانمحقق و دانمشندسال دانشگاه«امریکن»واقع در شهرواشنگتن،پروفسرو حمید مولانااستاد ایرانی روابط بین‌المللی و رئیسبرنامۀ عالی مطالعات ارتباط جهانیاین دانشگاه را به عنوان پژوهشگر ودانشمند سال برگزید و طی مراسمیجایزۀ ویژه‌ای به وی اهدا کرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) برگزاری کنگرۀ«شهر تاریخینیشابور» جهاد دانشگاهی دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران با همکاریمعاونت پژوهشی این دانشکدهخرداد ماه امسال کنگره‌ای با عنوان«شهر تاریخی نیشابور»برگزار خواهدکرد. *هشتمین جشنوارۀ سراسری تئاتردانشجویی کشور با قرائت بیانیۀ هیأتداوران متشکل از آقایان فنائیان،آقایی،کشن فلاح و اعلام برگزیدگانآنان از میان کارهایی که در طولجشنواره(سیزدهم تا نوزدهماردیبهشت)اجرا شد،آخرین برگ ایندوره را تا آغاز دورۀ بعد بست که شرحآن به قرار زیر است: 1-بهترین کارگردانی: از میان آقایان و خانمها علی‌رضااوسیوند کارگردان نمایشنامۀ«سایهساردل»،مسعود موسوی کارگرداننمایشنامۀ«دیدار واپسین»(یا:«پدر وپسر»)،زهرا محسنی کارگردان«پنهاندر صدف»و حسین ساختمانیکارگردان«صبح روز دهم»،ضمنسپاس از آقای اوسیوند و اعطای یکسکۀ نیم بهار آزادی به ایشان،جایزۀبهترین کارگردانی(یک سکۀ بهار آزادی)به خانم زهرا محسنی ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعلقیافت. (به تصویر صفحه مراجعه شود) سومین نمایشگاهبین‌المللیتصویرگرانکتاب کودک سومین نمایشگاه بین‌المللی آثارتصویرگران کتاب کودک،آبان ماه امسال در تهران برگزار می‌شود."

صفحه:
از 52 تا 55