Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

شاعر:

(4 صفحه - از 34 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : باغ، خاک، عشق، مهر، خورشید، آسمان، خدا، دل خرم از مهر گلشن، غریب، تشنۀ

خلاصه ماشینی:

"محمد جواد محبت-کرمانشاه ذوالفقار {Sتفنگم تشنۀ زخم است و اسبم بی‌قرار امشب#مدد کن یا علی!برخیزم از این گیرودار امشبS}{Sمدد کن تا بگیرد پنجۀ من بال توفان را#و بنشینم به پشت کوهۀ زین استوار امشبS}{Sفشنگ از آهن خشم من اینک در خشاب افکن#که خواهد زد به کوه و دره این توفان سوار امشبS}{Sنماند جنگل از فریاد ایل ما تهی،هرگز#که در کوه و کمر پیچیده آهنگ شکار امشبS}{Sبه سوگ شیردل مردی که دیشب سوخت در آتش#دلم را می‌گذارم بر مزارش یادگارامشبS}{Sبیا ای بازوی غیرت بیا دلدل سوار قوه#بغیر از تو ندارد تکیه‌گاهی ذوالفقار امشبS}سید نادر احمدی(مهاجرافغانستانی) حجله سنگر {Sبا غضب زادیم ما شمشیر و خون همزادمان#صولت خشم خدا در غرش فریادمانS}{Sقلۀ قهر خداوندیم در روی زمین#هرگز از سیل ستم ویران مدان بنیادمانS}{Sقاریان سوره‌های سبز ایثاریم ما#تا بود سرفصل سرخ واپسین میلادمانS}{Sما شراب عشق از دست خدا نوشیده‌ایم#زنده می‌مانیم حتی گر کشد جلادمانS}{Sلالۀ وحشی بروید چون عروسی سرخپوش#تا کنار حجلۀ سنگر فتد دامادمانS}{Sشط سرخ خون مرغان مهاجر تا ابد#جاری و توفنده و موج آفرین در یادمانS}{Sوصل جانان گر چه دشوار است،شیرین است لیکن#تیشه بر کف می‌رسد از راه خون فرهادمانS}{Sشور عشقت شورشی افکند در دلهای ما#می‌رسد آیا خدا در لحظۀ میعادمانS}{Sگر نسیمی بویی از یار آورد همچون بهار#مرغزار لاله می‌گردد شهید آبادمانS}حسن مهدوی-قم&%09827FYKG098G% شقایق خانه {Sدلت یک گنبد آیینه کاری است#شقایق خانۀ چشمت بهاری استS}{Sبغیر از تو که می‌داند اقاقی#که فصل سبز،فصل بیقراری استS} هوای شرجی {Sتو بوی یاس و شبنم داشتی شب#هوای شرجی غم داشتی شبS}{Sدلت در نم نم یک گریه می‌سوخت#مگر بغض محرم داشتی شبS}سید قاسم ناظمی-تبریز «طور توحید» {Sای تجلیگاه انوار حقیقت خاک تو#در تجلی طور توحید است خاک پاک توS}{Sکعبۀ اهل ولا،ای سرزمین کربلا#توتیای دیدۀ دل خاک تو،خاشاک توS}{Sمی‌زند دل هر چه باداباد در دریای عشق#تشنۀ آب فرات از خاک آتشناک توS}{Sآفتاب از عرش خواهد همچو فرش ره نهد#سر به پای تکسوار چابک و چالاک توS}{Sبا فروغ مهر هفتاد و دو خورشیدت به خاک#رنگ می‌بازد از آفاق انجم افلاک توS}{Sسروران را سروری دارد که دارد بر سر او#تاج«کرمنا»به عزت خواجۀ«لولاک»توS}{Sآسمان باید که خون از ابر بارد بر زمین#زانکه در گوش فلک پیچیده شد پژواک توS}{Sرهرو حق از سر اخلاص کی افتد زپای#بر ندارد دست تا از حلقۀ فتراک توS}{Sدشت تو گلگشت ما دست و دل از جان شستگان#باغ داغستان لاله،لعل گون از خاک توS}{Sراهی راه رهایی را کجا باک از هلاک#جان هلاک با حقیقت رهرو بی‌باک توS}{Sدرد یار درد و دوری،دیری از غم خون گریست#«یاور»سر در گریبان و گریبان چاک توS}یاور همدانی(به تصویر صفحه مراجعه شود) «تا چند..."

صفحه:
از 34 تا 37