Skip to main content
فهرست مقالات

پنجاهمین سال خاموشی میگل ارناندز

مترجم:

(2 صفحه - از 78 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : سال خاموشی میگل ارناندز، شعر، شاعر، شعر معاصر عرب، قصیده‌ای، اخلاق، اسپانیا، اشعار میگل ارناندز، تقلید، شاعر معاصر

خلاصه ماشینی:

"مشکل است انتظاری را که از شعر دارم به سادگی بیان کنم،اما این را می‌توانم بگویم که وقتی قصیده‌ای‌ می‌خوانم و با آن مأنوس می‌شوم،آن‌ قصیده جزئی از عناصری می‌شود که‌ فکر و زندگی‌ام را جهت می‌دهد. نخستین عیب در شعر نو این است که شاعران جوان،از بار فرهنگی بی‌بهره‌اند و حتی قادر به‌ تحصیل آن هم نیستند. اگر خمیر مایهء اصلی شعر در جانش شکل گرفت-به گونه‌ای که‌ توانایی آن را داشته باشد که خود طریقه‌ای نو کشف کند-حتی اگر به‌ اسم مستعار هم که شده است باید آن راآشکار سازد تا به دقت و خالصانه‌ شود. بیشترین ترانه‌ها و رمانسهای وی‌ بین سالهای 1936 تا 1941،در زندان سروده شده و اشعارش با زبان‌ یراسته،بر پایهء کامل‌گرایی و در قطعات‌ کوتاه شکل گرفته‌اند میگل ارناندز در اشعارش از بی‌عدالتیها و رنجهای زندان‌-که وی را می‌کاوند-می‌گوید،و بر آن‌ است تا غمها و رنجهای درونی‌اش را در سروده‌های عاشقانه و لطیف خطاب به‌ زن و فرزندش بسراید. اما مشکل دوم که مسألهء تقلید است‌ (امیدوارم بتوانم مطلب را واضح بیان‌ کنم)منظورم تقلید شعر مصراعی به‌ سبک خلیل نیست(هر چند بیشتر این‌ شعر تقلیدی است)بلکه منظورم شعر معاصر است،یعنی شعر آزاد،که تقلید در آن لانه کرده است. رابطهء شعر با ملیت و وطن‌ خواهی چگونه است؟ خانم الملائکه:شعر،جوان سرخ‌موی چشم آبی و خوش منظر است،اما ویژگی مهمی که در اینجا برایمان‌ مطرح است اینکه،شعر باید حساس‌ باشد و احساسات انسانی را تسخیر کند و با مظلومان بگرید و با گرسنگان‌ بمیرد."

صفحه: از 78 تا 79