Skip to main content
فهرست مقالات

رمان؛ گونه ای تحقیق

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 80 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : رمان ، میشل بوتور ، داستان ، گونه‌ای تحقیق میشل بوتور ، واقعیت ، بالزاک ، واقعی ، نمادگرایی ، رمان نوعی خاص از داستان ، تخیلی

خلاصه ماشینی:

"بدین ترتیب‌ نوعی افسانهء همگانی منجر می‌شود تفکر و تأمل در قالبهای مختلف رم وجود موضوعات غیرضروری را در قالبی‌ که به آن عادت کرده‌ایم آشکار می‌سازد،از آنها پرده بر می‌دارد و ما را از آنها رها می‌سازد و به ما اجازه‌ می‌دهد که در ورای این داستان ثابت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) را که پنهان کرده و یا بر زبان‌ می‌آورد،بیابیم؛یعنی کل اساس و زیر بنای داستانی که همهء زندگی ما در آن غوطه‌ور است. اما ارتباط رمان با واقعیتی که ما را احاطه کرده در واقع محدود به این‌ نیست که آنچه نویسنده نوشته به‌ عنوان بخشی واهی و بی‌اساس از این‌ واقعیت عرضه شود؛بخشی کاملا مجزا و قابل دستکاری که ممکن است از نزدیک مطالعه شود. آن دسته از آثار ادبی‌ که در درونشان وحدتی وجود ندارد، رفتار رمان نویسانی که از پرسش دربارهء طبیعت کارشان و ارزش قالبهایی که به‌ کار می‌برند دوری می‌جویند،قالبهایی‌ که نمی‌توانند خودنمایی کنند بدون‌ آنکه عدم تناسب و دروغشان مطرح‌ شود،قالبهایی که تصویری از واقعیت به‌ ما ارائه می‌دهند و با واقعیتی که آنها را به وجود آورده-و باید درباره‌اش سکوت‌ کرد-در تضاد آشکار هستند،همهء اینها به این حالت‌ها و وضعیت‌ها مربوط می‌شوند. آنچه که از مجموع این سخنان به‌ دست می‌آید،آن است که هر نوع تغییر شکل حقیقی قالب رمان و هر نوع‌ جستجوی بارور در این زمینه تنها می‌تواند با تغییر شکلی در اصول رمان‌ صورت گیرد که به کندی ولی به طور اجتناب‌ناپذیر(همهء آثار بزرگ رمان‌ سدهء بیستم تأییدی بر این واقعیتند)به‌ سمت نوعی جدید از شعر آموزشی و در عین حال حماسی به پیش می‌رود."

صفحه: از 80 تا 81