Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب‌شناسی تحقق‌پذیری طرح‌های ملی و منطقه‌ای در مناطق شمالی ایران در دهه 50 تا 90 و ارایه سیاست‌های بهبود

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 213 تا 230)

چکیده در ایران برنامه‌های توسعه همواره به دلایل مشکلاتی که وجود داشته به‌طور موثری محقق نشده است. از جمله آنها طرح‌های توسعه ملی و منطقه‌ای است که در منطقه ساحل شمالی در بازه زمانی دهه 50 الی 90 تهیه شدند. این مشکلات در زمینه‌های مختلفی اعم از محتوا، مراحل تهیه، اجرا و نظارت وجود دارد که لازم است آسیب‌شناسی شود. پژوهش کنونی آمیخته‌ای از روش کمی و کیفی است و از نوع پژهش‌های توصیفی-تحلیلی به شمار می‌رود که با داده‌های آن به روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) جمع‌آوری و سپس تجزیه‌وتحلیل شد. در بخش داده‌های کمی از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های درصد و فراوانی، آزمون آماری میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. نتایج پژوهش در پنج حوزه شامل «عمده‌ترین مسائل و مشکلات بر سر عدم تحقق‌پذیری»، «مناسب‌ترین نحوه مواجهه با مسائل»، «متدولوژی بهینه به‌منظور تهیه»، «نحوه انطباق فرایند بهینه برنامه‌ریزی» و «آینده فضایی مناطق شمالی ایران» ارایه شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.