Skip to main content
فهرست مقالات

هایدگر و معماری پسامدرن

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 16 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : معماری، هایدگر، پسامدرن، هایدگر و معماری پسامدرن، مدرنیسم، مدرن، مفهوم، زبان، معماری مدرن، هنری

خلاصه ماشینی:

"نتیجه انکه پسامدرنیسم هعیاتی شبیه به سر«ژانوس»(یکی از خدایان رومی که او رابا دو صورت مجسم نموده‌اند)دارد که با یک چهره نگاه به پشت می‌کند،به این امید کهآغاز و منشائی بیابد تا بر مبنای آن بتوانیم زبانی با مفهوم برای اشکال بیابیم،و باچهرۀ دیگر مقابل را می‌نگرد و نیستی را،و به دفاع از نظریه‌ای نیهیلیستیمی‌پردازد که بر اساس آن،رفت و آمد تنها بخشی از بازی«اغواگری»است. البته این موضعگیری افراطی مورد تأیید سردمداران اصلی جنبش مدرن نبود/جی ادیون بر این باور بود که هنر و معماری مدرن باید به تلفیقی میان تفکر واحساس به گونه‌ای که مطلوب نظر دکارت بود،دست یابند. بهتراست پرسش را به گونه‌ای دیگر مطرح کنیم:آیا امروزه هیچ جریان فکری وجوددارد که با درک این مطلب که خرد ناب از درجۀ اعتبار ساقط شده،برای بازیافتن«مفهوم»قادر به راهگشایی باشد و یا به عبارت دیگر،بتواند پسامدرنیسم اصیل رازنده کند؟ فلسفۀ مارتین هایدگر و پیروانش چنین امکانی را عرضه می‌کند. به سال 1945 جی ادیون در این باره چنین نوشته بود:«در کشورهایی که در آنها معماری مدرن از نبرد پیروز به درآمده و استیلای خویشرا حاکم ساخته و وظیفه احداث ابنیه‌ای را عهده‌دار گشته است که در آنها تنهاحل مسایل کارکردی کفایت نمی‌کند،بیننده به خوبی احساس می‌کند کهساختمانهای بنا شده چیزی کم دارند». نتیجه آنکه،هدف مشترک پسامدرنیسم راستین یافتن زبانی است از اشکال کهبرای عموم قابل درک باشد و امکان بیان با مفهوم نظم فطری اشیاء را بدهد. باید افزوداندیشه‌های هایدگر و پیروانش بنیان تئوریک لازم را برای این مهم عرضه می‌دارندهایدگر،با نظریۀ خود در مورد«شیء»سرشت واقعی سمبولیسم را آشکار ساخته ودرون بینی مفاهیمی نظیر آغاز و منشأ را میسر کرده است."

صفحه:
از 16 تا 18