Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای ایران و جهان

(6 صفحه - از 56 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : رمان، نمایش، فیلم، داستان، فارسی، هنری، نقاشی، ایران، چین، اسپانیا

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) رویدادهای ایران و جهان آثار مینیاتور استادفرشچیان در چین وزارت فرهنگ کشور چین باهمکاری سازمان یونسکو و رایزنیفرهنگی کشورمان در چیننمایشگاهی از آثار برگزیدۀ مینیاتوراستاد محمود فرشچیان در این کشوربر پا کرده است. انی کتاب که به تلاش رایزنیفرهنگی و سرکنسولگری کشورمانبه هفتاد هزار واژه را در بر می‌گیردمؤلف این واژه نامه دکتر محمد کانیاستاد رشتۀ زبان فارسی دانشکدهادبیات و علوم انسانی دانشگاهاسلامبول است،و برای تألیف این واژه نامهنزدیک به پنج سال کار کرده است. ابن عربی و دانته آخرین کتاب خوان گویتسولو داستان نویس معاصر اسپانیا به تازگی با عنوانچله»انتشار یافت و در یک گردهمایی ادبی با حضور برخی استادان و پژوهشگراتناسپانیا مورد نقد و بررسی قرار گرفت. گویتسولو دربارۀ گزینش نام«چله»برای این کتاب می‌گوید:«این نام با تکیه برداستانی دربارۀ چله بعد از مرگ است که بیان می‌کند روح چهل روز پس از مرگاز سرنوشت و ماجرای خود بی‌خبر است و در جهان زنده‌ها به سر می‌برد. کمتیۀ برگزار کننده،هدف این جشنواره را تشویق سینمای کشورهای عربی وفعالیت برای توسعه و گسترش آن و نیز ایجاد زمینۀ مناسب برای گفت و شنود وبحث پیرامون فرهنگهای مختلف اعلام کرد. در این جشنواره نزدیک به شصت فیلم از فیلمهای کشورهای عری به نمایشدرآمد که در قالب بخشهای زیر بود: -«سابقه رسمی»شامل بیست فیلم که برای نخستین بار در فرانسه نمایش دادهمی‌شد،ازجمله فیلمهایی کوتاه و بلند از برخی رمانها. &%10135FYKG101G% سرگذشت«کریستوفر مارلو»در قالب رمان سرگذشت اندوهبار و پرماجرای کریستوفر مارلو شاعر و نمایشنامه نویسبرجستۀ سدۀ شانزدهم انگلیس(1593-1554)چنان پیچیدهخ و مبهم است کهپس از گذشت چهار سده از قتل وی،اینک دو نویسنده و هر یک با دیدگاهی خاصبخشی از زندگی و سرگذشت وی را موضوع رمان خود قرار داده‌اند."

صفحه:
از 56 تا 61