Skip to main content
فهرست مقالات

محاسبات نجومی در ایران پس از اسلام

نویسنده:

(4 صفحه - از 34 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : نجوم ، رصدخانه ، زیج ، رصد ، ایران ، رصدخانۀ سمرقند ، اسلامی ، علم نجوم ، هند ، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران

خلاصه ماشینی:

"هرچند منصور دومین خلیفۀ عباسی بیشتر مشغول تأسیس شهر بغداد و خوابانیدنشورشها بود،به ستاره شناسی در زمینۀ طالع بینی علاقۀ زیادی داشت و چونایرانیان در این کار تبحر داشتند از آنها و بویژه نوبخت استفاده می‌کرد. در آغاز سدۀ سوم هجری مسلمانان در زمینۀ علم نجوم نیز مانند دیگر علوم،مرحلۀ اقتباس و ترجمه را پشت سر نهاده،خود به تحقیق و تألیف دست زدند،کهنتیجۀ آن تأسیس رصدخانه و تألیفات بی‌شمار دانشمندان مسلمان بود. نسخه‌هایی از این زیج در یزد،کتابخانۀ علومی متعلق به سدۀ هشتم یا نهم هجری،و دو نسخۀ دیگر نیز درکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است. از میان پسران او دوتن بیشتر اهل علم و دانش و ادب بودند،یکی بایسنقر میرزا که در زمینۀ ادبیاتشهرت بسیاری دارد و دیگری الغ بیک که در زمان حیات پدر به سال 812 قحکومت ماوراء النهر به او سپرده شد و مرکز حکومت خود را سمرقند قرار داد. نسخه‌های زیادی از این کتاب در کتابخانه‌های مختلف دنیا وجود دارد که یکی&%10224FYKG102G% از قدیمی‌ترین آنها نسخه‌ای متعلق به کتابخانۀ ملک با تاریخ کتابت سدۀ دهمهجری می‌باشد. منجمینیدر آنها به کار رصد پرداختند،و از زیج‌های مهمی که پس از آن به جای مانده است،زیج جدید محمد شاهی بود که به سال 1140 توسط راجه سینگه سوایی به ناممحمدشاه غازی در شاهجهان هند در سه مقاله نوشته شده که نسخه‌ای قدیمی ازآن متعلق به سال 1197 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است."

صفحه: از 34 تا 37