Skip to main content
فهرست مقالات

با لهجه خون و آتش و عشق

گزارشگر:

(2 صفحه - از 52 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : کنگرۀ شعر دفاع مقدس، برگزاری دومینکنگرۀ شعر دفاع مقدس، شعر، کاریکاتور، هیأت داوران نخستین نمایشگاه، برنامه‌های دومینکنگرۀ شعر دفاع مقدس، لوح افتخار نمایشگاه و جایزۀهزار، اسلامی، برندۀ لوح افتخار و جایزۀ، رضا

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) با لهجۀ خونو آتش و عشق گزارشی از برگزاری دومینکنگرۀ شعر دفاع مقدس نهضت دیریازی که به نام شعرحماسی در شعر بزرگ سخن پردازانیچون فردوسی به اوج قوام و قوترسید،فرصتی بهنگام بود تا ادب ایراندر آفرینش این گونه پرداخت شعری باتکیه بر اساطیر کهن،روایات دینی،داستانهای حماسی و... کنگرۀ شعر دفاع مقدس بعدروز پنجشنبه یکم مهر ماه،درنشست خود با عرضۀ آثار اینبه کار خود ادامه داد:قادر طهماسعید بیابانکی،عباس براتیعبد الرحیم سعیدی‌راد،حبیب لبخندیبرخاسته از دل گزارشی از نخستین نمایشگاهبین المللی کاریکاتور تهرانطی شش ماه گذشته دو نمایشگاهمهم در زمینۀ هنر کاریکاتور در تهرانبرگزار شده است. پس از قرائت بیانیۀ هیأت داوران(به تصویر صفحه مراجعه شود)4 L اسامی برگزیدگان نمایشگاه بهشرح اعلام شد: 1-میخاییل ذلانکونسکی ازبرندۀ لوح افتخار نمایشگاه و جایزۀهزار دلاری. پایان بخش برنامه‌های دومینکنگرۀ شعر دفاع مقدس سخنان آقایکریمی معاون سیاسی استانداریایلام،و نیز بیانات آقای اثباتی دبیراجرایی کنگره بود،که طی آن از تلاشتمامی شاعران،اندیشمندان و دیگرمیهمانانی که در برگزاری این نشستهاهمکاری و سهمی دارند،تقدیر و تشکرشد. گفتنی است بیش از 2500کاریکاتور از پنجاه کشور جهان بهدبیرخانۀ نمایشگاه بین المللیکاریکاتور تهران رسیده بود که از آن636 اثر به بخش مسابقه راهیافتند. 4-والری کورتو از مولداوی یکی ازبرجسته‌ترین کاریکاتوریستهاو انیماتورهای جهان که تاکنون داوری(به تصویر صفحه مراجعه شود)4 L چندین نمایشگاه بین المللی را به عهدهداشته است. همچنین نمایشگاهی از آثار ارائهشده در نخستین نمایشگاه بین المللیکاریکاتور از سیزدهم شهریور تا پانزدهممهر ماه امسال در محل موزۀ هنرهایمعاصر تهران برپا شد که با استقبالچشمگیر هنرمندان و علاقه‌مندان بههنر کاریکاتور رو به رو شد."

صفحه: از 52 تا 53