Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(4 صفحه - از 94 تا 97)

کلید واژه های ماشینی : هنر، ایران، حضرت امام‌خمینی ( ره )، نمایشگاه بین‌المللی آثار تصویرگران کتاب، فیلم، فرهنگی، نمایش، رویدادهای فرهنگی ایران و جهان، اندیشه‌های امام‌خمینی ( ره )، استاد

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش که از سال پیش آغازشده،همۀ نشریات فارسی زبان چاپداخل و خارج کشور که در گذر سالهای70-1340 منتشر شده‌اند،بررسیشده و تمام مطالب،آگاهیها وبررسیهای ارائه شده دربارۀ حضرتامام خمینی(ره)که دیگران گفته یانوشته‌اند،در آنها شناسایی خواهد شد. در این نمایشگاه 1931 اثر از38 هنرمند داخلی و خارجی در بخشهای مختلف به نمایش گذاشته شد کهعبارت بودند از:-بخش نخست:نگاهی به تصاویر متن کتابهای کودکان. همچنین در حاشیۀ این نمایشگاه گردهمایی بین‌المللی نویسندگان،پژوهشگران و مصوران کتاب کودک پیرامون جهان معاصر و دریچه‌هایی به کتابکودک برگزار شد و طی آن شرکت کنندگانی از کشورهای یونان،هند،سریلانکا،آمریکا،فرانسه و ایران موضوعاتی چون فرازهایی تازه در شناخت نیازهای فرهنگیکودکان،کتاب کودک و فرهنگ مکتوب در رویارویی با پدیده‌ها و نوآوریهای جهانمعاصر،فرهنگ جهانی و فرهنگ منطقه‌ای و جایگاه کودکان و نوجوانان،نقشتصویر در زندگی کودکان جهان سوم و اثرات نامطلوب قالب سازیهای تصویری درذهن کودکان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. گر چه دستیابی بهحس تازه و قدم نهادن به یکجدید تجربیات دیدگاههای وسیعیطلب می‌کند و عمر کوتاه اغلبوصال به این معنی را نمی‌دهد،این طبیعت گسترده و بی‌کرانگوشۀ آن سرچشمۀ فیض و منبع الهیمملو از لطف لایزالی است-چنانانسان همت نشان دهد-گوی تو3l شکسته نستعلیق در خانه آفتاب مهر ماه امسال«خانۀ آفتاب»میربانبرگزاری آثار نستعلیق و شکستهنستعلیق هنرمندان جوان فریدونعلیار و حسین فیض آبادی بود. هدفاز برپایی این نمایشگاه کشفدیدگاههای نخبگان هنری ایران،انتقال تجربیات و آشنا ساختن مردم بافعالیتهای هنری معاصر،تشویقهنرمندان اصیل و خلاق،ارزیابیفعالیت هنرمندان نقاش و معرفی آثاربرگزیدۀ نقاشی ایران با تکیه بر اصلهویت فرهنگی عنوان شده است."

صفحه:
از 94 تا 97