Skip to main content
فهرست مقالات

فارس شناسی؛ ایران شناسی

(2 صفحه - از 98 تا 99)

کلید واژه های ماشینی : فارس ، استان فارس ، شورای جهانی صنایع دستی ، سازمان صنایع دستی ایران ، صنایع دستی کشورهای آسیا ، صنایع دستی ، شیراز ، ایران ، فرهنگ و تمدن استان فارس ، فرهنگ

خلاصه ماشینی:

"ویقسمتی از سخنان خود با اشاره بهایران قبل و بعد از اسلام گفت«گذشته با همۀ تلخیها و شیرینیهاتمام خوبیها و آسیبهایش جزء زندگیو جزء هویت و شناسنامۀ ماست 1l دستهایی توانا؛ساخته‌هایی سترگ گزارشی از«نخستین نمایشگاه آثار برگزیدۀ صنایعدستی کشورهای آسیا و اقیانوسیه» دست ساخته‌هایی که در آغاز پدیدمی‌آمدند تا نان آورند و اکنون آفریدهمی‌شوند تا دل آفریننده را ارضا کنند وهنرش را نمایان،از دیرباز با رویکردیویژه رویارو بوده‌اند؛چه،زمانی بسگرانبها صرف شده تا دستهایی باظرافت و دقتی کم مانند آثاری سترگ2lپدید آورند،نمایانگر ذوق و هنر سازنده،و جلوه‌ساز و جلوه‌گری بر طاقچه‌ها وخانه‌ها و... به نمایشگذاشته شده بود؛نمایشگاه کتاب وروزنامه‌های فارسی که در آن شماری ازقدیمی‌ترین روزنامه‌های استان فارس تاجدیدترین آنها برای بازدید عموم عرضهشده بودند:کتابهایی نیز در سه بخش آرایشیافته بودند:کتابهایی دربارۀ فارس،کتابهایی که نویسندگانشان از استانفارس بودند و کتابهایی که در این استانبه چاپ رسیده بودند؛نمایشگاه یافتتاریخی شیراز که در آن نقشه‌هایقدیمی شهر طرح مجموعۀ زندیه،شاهچراغ و همچنین ماکتهایی ازبناهای اولیۀ باغ نظر،میدان توپخانه،کلاه فرنگی و..."

صفحه: از 98 تا 99