Skip to main content
فهرست مقالات

«گولاک» از دید هالیوود

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 110 تا 111)

کلید واژه های ماشینی : فیلم، شوروی، استالین، سینما، کاتیا، ایوان، نفوذ، سانشین، داستان، سیاسی

خلاصه ماشینی:

"بدین ترتیب در چاپدیگر بارۀ این کتاب نام سه تن ازشخصیتهای آن حذف شده و نامهایزیادی نیز به سبب از دست دادن ننفوذجهانی خود دچار سقوط مرتبهگردیده‌اند. بدین ترتیب نام افرادی چون مارتین4lلوترکینگ در این فهرست صد نفریوارد نشده است. با این همه و با وجود گردباد ستمها،سرانجام ایوان موفق می‌شود از طریقخاطرۀ عشق آناستازیا و تجسم آن دروجود کاتیا انسانیت خود را بازیابد. پاسخی که زنش در آنزمان به او داده بود،حالا به زبان اوجاری می‌شود تا احساسی را که نسبتبه کاتیا در دل دارد بیان کند:«و تو رابیش از هر چیزی در این دنیا دوستدارم». «محفل درونی»گواهیاست بر این حقیقت که اینک به آنها کهشاهد آن درنده خویی‌های عظیم بودندفرصتی داده می‌شود تا از طریق سینماهم حرف خود را به زبان بیاورند؛فرصتی که سالیان طولانی به ناحق ازآنها گرفته شده بود."

صفحه:
از 110 تا 111