Skip to main content
فهرست مقالات

قدرت رمان نویس

مترجم:

(2 صفحه - از 80 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : رمان ، قدرت رمان ، کودکی ، جوانی ، قدرت رمان نویسلی مون ، فکر ، قدرت رمان‌نویس ، انجیل ، زبان ، کتاب

خلاصه ماشینی:

"لی پساز شغلهای متنوع-که از آنها به عنوانکارهایی بسیار متفاوت از نویسندگییاد می‌کند-حرفه خود را به عنوان یکنویسنده در سال 1979 با پیروزی دررقابت ادبی روزنامه سئول آغاز کرد ورمانهای پر فروشش چون«پسر یکمرد»،«پرنده طلایی»،«قهرمانفرو ریخته»یکی پس از دیگری منتشرشدند. یک گفتگوترتیب داده شده و من با محافظه کاریبسیار کمتری در یادداشتهای شخصیخودم کار را به پایان بردم،و این بهسبب کسانی بود که حتی در خیابان بامن برخورد کرده و می‌گفتند:«خوشوقتم از اینکه خاطرات شمارا خوانده‌ام. در سدههفدهم زبان به فقر کشیده شد و درهمان حال اعجاب انگیزتر و از برخیجهات زیباتر شد،و این به لطفپاسکال و بوسوئه صورت می‌گرفتاما وقتی شما انجیل(شامل عهد قدیمو عهد جدید)را می‌خوانید،در ترجمهپورت رویال با زبانی عریان و خیلیسرد روبه‌رو می‌شوید. اگر رمان نویساین قدرت و این اعتقاد را که در داستانابداع کرده حفظ کند،برای کتاببسیار خوب خواهد بود!این ویژگی رادر کارهای دیکنز می‌بینیم،دیکنزکودکی خود را زنده کرده است."

صفحه: از 80 تا 81