Skip to main content
فهرست مقالات

تحول زبانها؛ ریشه ها و علتها

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 8 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : زبان، زبان فارسی، روسی، ادبی، کامنسکی، تحولات زبانی، استادان زبان و ادبیات فارسی، استاد، ایران‌شناسی، اوستا

خلاصه ماشینی:

"در سال 1971 از رسالۀ نامزدی خود با عنوان«فونتیکزبان خوانی تاریخی»دفاع کردم و طی سالهای 84-1981 م(63-1360)به عنوان استاد زبانفارسی و زبانهای ایرانی در دانشگاه سن‌پترزبورگ بهکار مشغول بودم و در سال 1984 م(1363 ش)از(به تصویر صفحه مراجعه شود) تحول زبانها؛ریشه‌ها و علتها گفتگو با دکتر ایوان میخائیولوویچاستبلین کامنسکی *تا شاعر و نویسندۀبزرگی پیدا نشودزبان تازه‌ای پدید نخواهد آمد. کیهان فرهنگی:به نظر شما آیازبانی که امروز در تاجیکستان و برخیجمهوریها بدان تکلم می‌شود از ریشهایرانی خود فاصله گرفته یا همین زبانفارسی در نوع ایرانی است؟ کامنسکی:پاسخی که به این پرسش می‌دهم تنهاعقیدۀ شخصی من است و آن اینکه زبان فارسیدر تطور خود سه دوره را پشت سر نهاده است:زبانفارس باستان،زبان فارسی میانه و زبان فراسی نو یازبان فارسی کلاسیک. کیهان فرهنگی:مهمترین تحولاتیکه طی سدۀ اخیر بر گویشهای محدودۀآسیای میانه بویژه تاجیکستان حاکمبوده،کدامها هستند؟ کامنسکی:البته زبان تاجیکی مانند زبان فارسی درتأثیرپذیری است. کیهان فرهنگی:آثار ادبی منظوم ومنثور تاجیکستان و دیگر جمهوریهاتا چه حد تحت تأثیر نوع ایرانی و نوعروسی خود بوده‌اند؟ کامنسکی:به طور کلی تأثیر ادبیات روسی بر آثارادبی جمهوریهای منطقۀ شوروی بسیار قویتر از تأثیرادبی فارسی(ایرانی)بوده،اما در عین حال واژه‌هایزیادی از فارسی به زبان روسی وارد شده. کیهان فرهنگی:آثاری که در اینجا بهزبان روسی ترجمه می‌کنید،آیا هماندرونمایه و حال و هوای خاص را دارد وگویای تمام ظرایف آن آثار هست؟ کامنسکی:البته برای درک بهتر آثار ادبی یک ملتباید به زبان ادبی و حتی گویش و محاورات رایج آن آشنابود،زیرا ترجمه به خوبی نمی‌تواند مفهوم واقعی،زیبایی درونی،احساسات و عواطف شعر یا یک اثر ادبیرا بنمایاند."

صفحه:
از 8 تا 9