Skip to main content
فهرست مقالات

دو نظریه افراطی در دستور زبان

نویسنده:

(3 صفحه - از 21 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : زبان، مصدر، اسم، مرکب، کلمه، مادۀ مضارع، اسمهای مرکب، پیشوند، پسوندهای، مشتق

خلاصه ماشینی:

"یکی از عوامل تغییر و تحول آنپیشرفت علوم و فنون و معارف است که زبان را به وضع لغات و مفاهیم جدید نیازمندمی‌کند،به این معنی که زبان برای معانی علمی و فنی و هنری تازه،به لغتهای تازههم نیازمند است،که آنها را از این طریقه‌ها به دست می‌آورد:1-آن عناصر را یا از خارج قرض و اقتباس می‌نماید،مانند:ارث،حج،زکات،کت‌ماشین. مصدرهای مرکب خود اقسامی دارند از این قرار:-آنها که از اسم و مصدر ساخته می‌شوند،مانند انجام دادن،نگاه داشتن،فریب خوردن. این ساختن فعال نیست و با گروههای مصدری مانند آنچه در پایین می‌آید همساختمان است،زیرا هر متممی با مصدر خود چنین ساختی دارد،یعنی از حرفاضافه و اسم و مصدر تشکیل می‌شود و گروههایی همچون مصدرهای مرکبیاد شده به وجود می‌آورد،مانند:از خانه آمدن،به مدرسه رفتن،در آنجا ماندن وهزاران گروه مصدری دیگر. تفاوت آندو،یکی تکرار و بسآمد آنها در زبان است،زیرا بسآمد و تکرار فعلها و مصدرهایمرکب بیش از گروههای فعلی و مصدری یا فعل و مصدر شبه مرکب است،و دیگر دروجود فعلهای یاورست،یعنی فعلهایی مانند کردن،نمودن،زدن،آمدن،خوردن،وغیره. اسمهای مرکبی که از مادۀ مضارع ساختهت می‌شوند این اسمهای مرکب که همه کم و بیش معنی اسم مصدر هم دارند،خود بردوقسمند:یکی آنها که تنها از مادۀ مضارع و بدون الحاق عناصر دیگری ساختهشده‌اند،مانند:دستبوس،گلوبند،دستبند که«بوس»و«بند»همه مادۀ مضارعندکه پسوند و ضمیمه‌ای به آنها ملحق شده است. اسمهای مرکب پیچیدۀ فعلی اسمهای مرکب پیچیدۀ‌فعلی(2)یعنی آنها که هم مرکبند،هم مشتق و همفعلی،و خود اقسامی دارند از این قرار:الف:آنها که از مادۀ مضارع و پسوندهای مصدری و اسم ساز دیگر به وجودمی‌آیند. اینها صفتهایفعلی مشتقی هستند که با«ی»مصدری همراه باپسوندهای اسم ساز دیگری ساخته شده‌اند و خود اقسامی دارند از این قرار:1-آنها که از صفت مشبه و«ی»مصدری ساخته می‌شوند،مانند:دانایی،توانایی و شنوایی."

صفحه: از 21 تا 23