Skip to main content
فهرست مقالات

همگام با جشنواره تئاتر فجر

(2 صفحه - از 68 تا 69)

کلید واژه های ماشینی : جشنوارۀ تئاتر فجر ، موسیقی ، نوازندۀ ، جشنوارۀ موسیقی فجر ، هنری ، نمایش ، برنامه‌های جشنوارۀ موسیقی فجر ، نوازندۀ کمانچه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نوازندۀ نی

خلاصه ماشینی:

"در این میان به پنجتن ازنوازندگان و خوانندگان که همراهینوازندگان این بخش کوششی شایستۀ(به تصویر صفحه مراجعه شود) همسو با موسیقی ملل مسلمان گزارش نهمین جشنوارۀ سراسریموسیقی فجرسپاس داشتند،لوح تقدیر و سکه بهارآزادی اعطا شد. این برنامه‌ها که با کوشش معاونتامور هنری وزرات فرهنگ و ارشاداسلامی و مرکز سرود و آهنگهایانقلابی انجام یافته بود و در تالارهای«وحدت»،«رودکی»،«تئاتر شهر»،«فرهنگسرای بهمن»،«فرهنگسراینیاوران»و«فرهنگسرای اندیشه»برگزارمی‌شد،سرانجام پس از شش روزهنرنمایی گروههای شرکت کننده درنهمین دورۀ جشنواره موسیقی فجر بهکار خود پایان داد و در آخرین روز،تنیچند از مسؤولان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،استادان،هنرمندان ودوستداران هنر موسیقی در تالاروحدت گرد آمدند تا شاهد مراسماعطای جوایز باشند. وی در بحثی از سخنان خود با اشارهبه ارتباط قوی و ماندگار مردم باهنرهای نمایشی گفت:«تئاتر و نمایشبا ریشۀ کهن و ژرفی که در فرهنگدینی و مردمی ما دارد،همزادی و همخانگی خویش را با درک و درد دینی به همگام با جشنوارۀ تئاتر فجر (به تصویر صفحه مراجعه شود) اثبات رسانده است. معاون امور هنری وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی در بخش دیگری ازسخنان خود به نیازها و ضرورتهایی کهتئاتر کشور برای رشد و بالندگی باید بهآنها توجه کند،اشاره کرد و گفت:«رویکرد هنر نمایشی باید به موضوعاتبومی و خودی باشد،تنها راه احیا ورشد تئاتر کشور توجه به تئاتر ملی وبومی است. بخش کارگردانی هیأت داوران دوازدهمین جشنوارۀتئاتر ضمن تقدیر و اهدای جایزۀ نقدیبه آقایان هرمز هدایت کارگرداننمایش«چاپخانه باغ پریان»از تهران وکورش زارعی کارگردان نمایش«گل وجهله»از زاهدان و شهرام میرزاییکارگردان نمایش«سور و سوگسهراب»از سنندج،تندیس زرینجشنواره،دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی خود را به آقای رضا صابری کارگرداننمایش«شنا در آتش»از مشهد بهعنوان کارگردان برگزیدۀ نخست اهداکرد."

صفحه: از 68 تا 69