Skip to main content
فهرست مقالات

مقالات: بررسی زیر ساخت های ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های تخصصی دولتی شهر تهران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (18 صفحه - از 11 تا 28)

کلیدواژه ها :

کتابخانه‌های تخصصی ،تهران ،خدمات اطلاع‌رسانی ،زیرساخت

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر ، خدمات اطلاعاتی ، خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های تخصصی ، کتابخانه‌های تخصصی ، عنوان زیرساخت‌های ارائهء خدمات اطلاعاتی ، زیرساخت‌های ارائهء خدمات اطلاعاتی ، زیرساخت ، کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران ، زیرساخت اطلاعاتی ، سیاست اطلاع‌رسانی علمی مراکز آموزش

پژوهش حاضر با عنوان زیرساخت‌های ارائهء خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های‌ تخصصی دولتی شهر تهران با روش«توصیفی-پیمایشی»اجرا شده است.براساس‌ اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی کتابخانهء ملی،82 کتابخانهء تخصصی انتخاب شدند که تعداد 17 کتابخانه از پاسخ به پرسش‌ها امتناع کرده‌اند.هدف اصلی این پژوهش بررسی‌ زیرساخت‌های عرضهء خدمات کتابخانه‌ای در واحدهای موردنظر است.ارائهء پیشنهادها و راهبردهایی در زمینهء رفع مشکلات موجود جهت بهره‌گیری بهتر از واحدهای مورد پژوهش‌ و کیفیت بخشیدن به عرضهء خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران به جامعهء استفاده‌کننده،از اهداف نهایی پژوهش حاضر است.

خلاصه ماشینی:

"مقالات بررسی زیرساخت‌های ارائهء خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های‌ پژوهش حاضر با عنوان زیرساخت‌های ارائهء خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های‌ تخصصی دولتی شهر تهران با روش«توصیفی-پیمایشی»اجرا شده است. اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی کتابخانهء ملی،82 کتابخانهء تخصصی انتخاب شدند و کیفیت بخشیدن به عرضهء خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران به جامعهء مشخص شود و برای توسعهء این مراکز مورد خدمات اطلاعاتی در مراکز موردنظر مورد بخش‌های مختلف کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران توزیع فراوانی میزان تحصیلات کارکنان کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران به تفکیک نوع‌ توزیع فراوانی بخش‌های مختلف کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران توزیع فراوانی منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران توزیع فراوانی میزان مطابقت نیازهای مراجعان با زمینه‌های موضوعی منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی‌ توزیع فراوانی اولویت‌بندی عوامل مؤثر در انتخاب منابع کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران توزیع فراوانی استفاده یا عدم استفاده از سیستم رده‌بندی برای مرتب نمودن منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های‌ توزیع فراوانی استفاده یا عدم استفادهء کتابخانه‌های تخصصی دولتی‌ توزیع فراوانی خدمات ارائه شده به مراجعان کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران توزیع فراوانی مربوط به استفاده یا عدم استفاده از بودجهء اختصاصی در کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران توزیع فراوانی مربوط به میزان تناسب بودجهء اختصاصی به کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران توزیع فراوانی مربوط به ایجاد محدودیت یا عدم محدودیت در تهیهء منابع کتابخانه‌ای به دلیل کمبود بودجه در کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران به منظور گسترش ارائهء خدمات به جامعهء استفاده‌کننده در سیستم اطلاع‌رسانی موجود"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.